Gemeente Wingene

Informatie voor ambulante handelaars

De bevoegde gemeentelijke overheid kan de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten die maximaal 50 kramen bevatten, toelaten onder de volgende modaliteiten:

  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
  • Het betreft geen brocante- of rommelmarkt;
  • Iedereen (marktkramers, kermiskramers en klanten) is verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • De bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt;
  • De marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
  • Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit onder dezelfde modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of een hamburger eten op de markt is toegelaten;
  • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
  • Er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
  • Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. Een volwassene mag de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.
  • De toegang tot de markten wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid zo georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de “Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan

Regelgeving

Het regelgevend kader voor de heropstart van alle economische sectoren, waaronder de ambulante handel en de kermissen, vindt u in het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Daaruit voortvloeiend bevat ook de FAQ van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) aanvullende bepalingen waarmee rekening moet gehouden worden.

Zowel het MB als de FAQ verwijzen expliciet naar de generieke en sectorale gidsen die vanuit de sectoren zijn/worden opgesteld als aanbeveling met het oog op een veilige heropstart.

Op de pagina 'Regels per sector' zetten we op een rijtje wat wel en niet mag.

Ambulante handel buiten de openbare markt

Ambulante activiteiten op of langs het openbaar domein, buiten de openbare markt, zijn toegelaten conform de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

Rondrijdende ambulante handel

Ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze zijn toegelaten conform de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

Reguliere markten

Reguliere markten (dagelijkse, wekelijkse, tweewekelijkse) kunnen plaatsvinden mitsen aan de voorwaarden is voldaan. Brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw toegelaten

Tijdelijke marktopstelling

Omwille van de strikte voorwaarden waaronder de markten mogen opstarten, verhuist de markt van Wingene naar het Gemeenteplein en wordt de markt van Zwevezele herschikt.

Voor beide markten maakten we en circulatieplan op met éénrichtingsverkeer, één ingang en één uitgang, aparte zones voor passage en aangeduide wachtrijen per kraam. 

De tijdelijke marktopstelling voor beide markten kan je hieronder terugvinden. We rekenen op een strikte opvolging van toegewezen standplaats.

Praktische afspraken

De gemeente zorgt voor de nodige infrastructuur en signalisatie (nadars, linten, aanduiding wachtrijen, affiches met richtlijnen …). We bezorgen jullie bij aanvang van de markt een affiche met daarop de na te leven regels voor de klanten en het maximum aantal klanten dat voor jouw kraam in de wachtrij mag staan. Gelieve dit op een duidelijk zichtbare plaats op te hangen.

De gemeente zorgt voor hygiënisch materiaal aan de in- en uitgang van de markt. Jullie staan zelf in voor hygiënisch materiaal aan je eigen kraam. Het dragen van een mondmasker is verplicht door de marktkramers en hun personeel.

Consumptie ter plaatse (eten en drinken) is niet toegelaten. Er mogen ook geen proevertjes worden aangeboden.

Textielkramen mogen tijdens de markt gepaste, maar niet gekochte goederen niet opnieuw aanbieden aan andere klanten. Gepaste kledij kan pas de dag nadien opnieuw voor verkoop aangeboden worden. Laat de klant zeker ook de handen ontsmetten voor en na het passen.

De gemeente zorgt voor de permanente aanwezigheid van een persoon die de naleving van de richtlijnen in het oog houdt, inclusief het aantal toegelaten marktbezoekers, maar vraagt ook dat jullie je klanten ook attenderen op de naleving van de regels.