Gemeente Wingene

Informatie voor marktkramers

UPDATE van 19 mei

De veiligheidsraad heeft op 13 mei besloten dat de openbare markten terug kunnen doorgaan vanaf 18 mei 2020. De bevoegde gemeentelijke overheid kan de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten die maximaal 50 kramen bevatten, toelaten onder de volgende modaliteiten:

  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
  • Het betreft geen brocante- of rommelmarkt;
  • De marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof;
  • De bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt;
  • De marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
  • Bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen;
  • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
  • Er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
  • Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. Een volwassene mag de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.
  • De toegang tot de markten wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid zo georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de “Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan

Markt in Wingene en Zwevezele

Ons bestuur heeft beslist dat de woensdagmarkt terug start vanaf 20 mei en de zondagmarkt op 24 mei 2020. Er is wel voorzien in een gewijzigde tijdelijke marktlocatie voor Wingene en gewijzigde tijdelijke marktopstelling voor Zwevezele, dit voor zolang de corona-maatregelen van kracht zijn.

Tijdelijke marktopstelling

Omwille van de strikte voorwaarden waaronder de markten mogen opstarten, verhuist de markt van Wingene naar het Gemeenteplein en wordt de markt van Zwevezele herschikt.

Voor beide markten maakten we en circulatieplan op met éénrichtingsverkeer, één ingang en één uitgang, aparte zones voor passage en aangeduide wachtrijen per kraam. 

De tijdelijke marktopstelling voor beide markten kan je hieronder terugvinden. We rekenen op een strikte opvolging van toegewezen standplaats.

Praktische afspraken

De gemeente zorgt voor de nodige infrastructuur en signalisatie (nadars, linten, aanduiding wachtrijen, affiches met richtlijnen …). We bezorgen jullie bij aanvang van de markt een affiche met daarop de na te leven regels voor de klanten en het maximum aantal klanten dat voor jouw kraam in de wachtrij mag staan. Gelieve dit op een duidelijk zichtbare plaats op te hangen.

De gemeente zorgt voor hygiënisch materiaal aan de in- en uitgang van de markt. Jullie staan zelf in voor hygiënisch materiaal aan je eigen kraam. Het dragen van een mondmasker is verplicht door de marktkramers en hun personeel.

Consumptie ter plaatse (eten en drinken) is niet toegelaten. Er mogen ook geen proevertjes worden aangeboden.

Textielkramen mogen tijdens de markt gepaste, maar niet gekochte goederen niet opnieuw aanbieden aan andere klanten. Gepaste kledij kan pas de dag nadien opnieuw voor verkoop aangeboden worden. Laat de klant zeker ook de handen ontsmetten voor en na het passen.

De gemeente zorgt voor de permanente aanwezigheid van een persoon die de naleving van de richtlijnen in het oog houdt, inclusief het aantal toegelaten marktbezoekers, maar vraagt ook dat jullie je klanten ook attenderen op de naleving van de regels.

Meer info?

In de gids voor de opening van de handel die door FOD economie werd opgemaakt staan op p. 8 en 9 voor specifieke richtlijnen voor de markten.