Gemeente Wingene

Maatregelen en richtlijnen

Algemene instructies van de FOD Volksgezondheid

Federale regering neemt extra maatregelen

UPDATE van 27 maart 2020

De federale regering heeft op dinsdagavond 17 maart extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus nog beter tegen te gaan. Op vrijdagavond 27 maart besliste de federale regering om de huidige maatregelen alvast te verlengen tot 19 april 2020. Er volgt later nog een evaluatie over deze einddatum. Het is dus mogelijk dat er nog een verlenging volgt. 

De maatregelen zijn van kracht vanaf woensdag 18 maart om 12.00 u. tot en met 19 april 2020.

Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel buitenkomen voor volgende zaken:

 • Gaan werken
 • Een verplaatsing in het kader van je werk
 • Naar de winkel gaan
 • Naar de bankautomaat gaan
 • Naar de dokter gaan
 • Hulp bieden aan kwetsbare personen

Daarnaast hebben deze maatregelen betrekking op scholen, recreatieve activiteiten, winkels, horeca, dienstverlening...

Een overzicht per sector vind je hier.

Maatregelen voor ondernemingen en bedrijven

Bedrijven kunnen terecht op ons ondernemersportaal.

Maatregelen voor horeca

Sinds zaterdag 14 maart zijn alle restaurants, cafés en discotheken gesloten.

 • Maaltijden thuis leveren, drive-in of laten afhalen (bijvoorbeeld bij frituur of een restaurant) is wel nog toegelaten. Er wordt geadviseerd om bestellingen maximaal digitaal of telefonisch te laten plaatsen zodat het rechtstreeks contact met klanten zoveel mogelijk vermeden wordt. Er moet gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan.
 • Klanten ter plaatse laten eten is niet toegelaten. 

Hier vind je een overzicht van Wingense horeca- en handelszaken die een aangepaste dienstverlening voorzien.

Maatregelen voor winkels, markten, kapsalons...

Enkel winkels die essentiële diensten leveren, blijven open. Het gaat over apothekersvoedingswinkels, krantenwinkels, tankstations en winkels voor dierenvoeder

Alle andere winkels zijn gesloten

 • De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter en maximaal 30 minuten.
 • Ook nachtwinkels blijven open voor het aanbieden van levensmiddelen of dierenvoeding. Er mag noch in de winkel noch buiten aan de winkel geconsumeerd worden en krijgen een sluitingsuur opgelegd van 22 u.
 • Winkelen op afspraak, om bovenstaande maatregelen te omzeilen, is niet toegelaten.
 • De wekelijkse markten gaat niet meer door in Wingene en Zwevezele.

Hier vind je een overzicht van Wingense horeca- en handelszaken die een aangepaste dienstverlening voorzien.

Maatregelen voor medische hulp

 • Voel je je ziek? Contacteer dan steeds telefonisch jouw huisarts. Jouw huisarts zal jou vervolgens verdere richtlijnen geven. Ga zeker niet zonder afspraak richting de wachtkamer. 
 • Naar de tandarts? Vanaf maandag 16 maart 2020 worden enkel nog de noodzakelijke en urgente behandelingen uitgevoerd. Patiënten die tijdens de komende weken een afspraak hebben worden gevraagd de tandarts telefonisch te contacteren om na te gaan of hun behandeling kan doorgaan. Als de behandeling kan doorgaan, zal jouw tandarts de nodige hygiënische informatie verstrekken zodat dit veilig kan gebeuren. 
  Patiënten met symptomen zoals ademhalingsklachten, hoest- of niesklachten komen niet in aanmerking voor een behandeling in de privépraktijk. (bron: Verbond der Vlaamse Tandartsen)

Maatregelen voor het onderwijs

Op alle scholen worden vanaf maandag 16 maart alle lessen opgeschort en dat blijft zo tot aan de paasvakantie, dus tot en met vrijdag 3 april. Op vrijdag 13 maart gaan de lessen dus wel nog gewoon door.

 • Er komt op de scholen opvang voor ouders die zelf geen opvang voor hun kinderen kunnen voorzien, zeker ook voor medisch personeel. De regering roept met aandrang op kinderen niet door hun grootouders te laten opvangen.
 • Wie niet kan voorzien in opvang tijdens de schooluren meldt tot zondagavond via het schoolplatform Gimme aan de school voor de komende week op welke dagen (te boeken per halve dag) er opvang nodig is. Dit zal elke week opnieuw opgevraagd worden.
 • De ochtend- en avondrit van de schoolbus gaat niet door.
 • ’s Middags worden er geen warme maaltijden aangeboden, de kinderen brengen hun boterhammen en drankje mee.
 • Sowieso worden er geen lessen aangeboden. De scholen onderzoeken hoe ze via digitale kanalen de leerachterstand zoveel mogelijk kunnen beperken.

 De crèches blijven open.

 • De voor- en naschoolse kinderopvang blijft open (zelfde openingsuren)

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

 • Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan. Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet. 

Maatregelen voor recreatieve, sportieve en culturele activiteiten en evenementen 

Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, publiek en privé, ongeacht hun omvang, worden geannuleerd. Daarover kan je ook op deze pagina meer informatie terugvinden.

Aandacht: Het provinciedomein Bulskampveld is sinds vrijdag 20 maart dicht. De parkings en de hoofdingangen worden afgesloten. 

 Als je wil gaan wandelen, doe je dat best in je eigen, nabije omgeving.

Maatregelen voor jeugdwerk

Alle activiteiten binnen het jeugdwerk worden geannuleerd tot en met de paasvakantie. Meer informatie kan je terugvinden op de website van De Ambrassade. De jeugdhuizen zijn gesloten en de jeugdverenigingen schorten hun werking tijdelijk op.

Alle jeugdwerkactiviteiten en kampen worden ook in de paasvakantie verplicht geannuleerd. Dit besliste de Vlaamse overheid in samenspraak met De Ambrassade. Dit betekent dus ook dat fuiven, feesten of concerten van jeugdwerkorganisaties die gepland stonden tijdens de paasvakantie (van 6 tot en met 19 april) geannuleerd moeten worden.

Alle speeltuinen, zowel binnen als buiten, op het openbaar domein, in de woonwijken, in provinciale domeinen, in parken, … zijn gesloten

Maatregelen voor woonzorgcentra en ouderen

Na overleg met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra is besloten dat zij standaard de deuren zullen sluiten voor externe bezoekers. Dit gaat in vanaf donderdag 12 maart tot en met zondag 19 april 2020. De sluiting van ons lokaal dienstencentrum Geselle is daarop aangepast zodat de sluitingsperiodes gelijklopen. 

Daarnaast roept de regering bejaarden op om thuis te blijven en als het echt niet kan overdag op rustige tijdstippen naar de winkel te gaan.

Maatregelen voor kerkdiensten en ceremonies

 • Alle openbare liturgische bijeenkomsten worden geschorst.
 • Uitvaartplechtigheden kunnen doorgaan in beperkte, familiale kring. Doopplechtigheden niet (update 15 maart). 
 • Kerkelijke huwelijken kunnen niet doorgaan, burgerlijke huwelijken wel op voorwaarde dat dit in zeer intieme kring (enkel koppel en twee getuigen) gebeurt.
 • De gebedshuizen (kerken, ...) worden niet gesloten en zijn toegankelijk voor individuele bezoekers. Ook hier een social distance respecteren.

Maatregelen voor openbaar vervoer

Het openbaar vervoer blijft verzekerd, maar de overheden vragen het gebruik te beperken tot noodzakelijke momenten en buiten de piekuren. Ook in het openbaar vervoer moet social distancinggerespecteerd worden met een minimale afstand van anderhalve meter tussen de reizigers. De NMBS besliste om hun dienstregeling aan te passen. Meer info vind je op de NMBS website (update 16 maar 2020).

Dienstverlening van jouw gemeente

Alle informatie over de dienstverlening van de gemeente zelf kan je terugvinden op deze pagina.

Nog vragen?

Geen antwoord gevonden op jouw vraag? Kijk dan zeker ook even bij veelgestelde vragen.

Als inwoner of ondernemer kan je ook terecht op onze Corona-infolijn.