Gemeente Wingene

Jaarrekening

De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële resultaten gedurende een boekjaar dat gelijkloopt met een kalenderjaar. Naast deze cijfergegevens, geeft de jaarrekening het beleid weer dat de gemeente, het OCMW en het AGB heeft gevoerd.

De jaarrekening bestaat uit drie grote delen: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen. Bij dat alles hoort ook een toelichting.

Publicatiedatum: 30 juni 2020