Gemeente Wingene

Subsidiereglement onderhoudswerken kapellen

De gemeente Wingene wil een financiële ondersteuning geven aan privé-eigenaars of vrijwillige verzorgers voor het onderhouden van niet-beschermde kapellen met culturele waarde die publiek toegankelijk zijn op het grondgebied van de gemeente Wingene.

Het subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 april 2024. Het reglement treedt in werking op 1 mei 2024.

Raadpleeg hier het subsidieregelement

Hoe aanvragen?

De subsidieaanvraag gebeurt via het e-loket op deze webpagina. Indien nodig kan aan het loket van de Afdeling Ruimte ondersteuning worden aangeboden bij het indienen van een aanvraag.

De administratie beoordeelt de ingediende aanvraag op hun volledigheid en inhoud, waarna deze binnen de 30 dagen wordt geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen in functie van besluitvoering. De aanvrager wordt vervolgens geïnformeerd over deze beslissing via de contactgegevens die werden ingevoerd bij de aanvraag.

Dossier van bewijsvoering

Ten laatste 7 maanden na de start van de werken dient de subsidieontvanger een dossier van bewijsvoering in via het e-loket op deze webpagina. Indien nodig kan aan het loket van de Afdeling Ruimte ondersteuning worden aangeboden bij het indienen.

Na een positieve beoordeling wordt het subsidiebedrag binnen de 30 dagen uitbetaald op het bij de aanvraag ingevoerde rekeningnummer.