Gemeente Wingene

KIBA-fiche

Om kinderen die de overgang maken van de kinderopvang naar school beter te kunnen ondersteunen in hun groei- en ontwikkelingskansen, werd de KIBA-fiche in het leven geroepen.

Wat is een KIBA-fiche?

KI = de eerste letters van 'Kinderopvang’, BA = de eerste letters van 'Basisonderwijs'
KI + BA = KIBA

Aan de hand van de fiche kan een globaal beeld gevormd worden rond de ontwikkeling van het kind gaande van baby tot peuter. Dit heeft als doel de overgang van kinderopvanginitiatief (of thuisomgeving) zo goed en zacht mogelijk te doen verlopen. Nuttige informatie kan op deze manier met elkaar gedeeld worden, zodat dat de school over een goeie basis beschikt alvorens het kind van start gaat. Leerkrachten kunnen op deze manier beter inspelen op de noden, bezorgdheden en talenten van het kind.

Bij voorkeur wordt de KIBA-fiche ingevuld door de ouder, in samenspraak met het kinderopvanginitiatief, één maand voor schoolstart. Om een correcte weergave te kunnen bieden van de ontwikkeling van jouw kind bij overstap naar onderwijs is het vroegtijdig invullen van deze fiche af te raden. De KIBA-fiche bestaat uit verschillende onderdelen waar telkens beschreven staat wie wat dient te vervolledigen.

Klik hier om de KIBA-fiche in te kijken

Vragen?

Aarzel niet contact op te nemen de contactpersoon Huis van het Kind.