Gemeente Wingene

Kids-ID

Beschrijving

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto
 • de namen van de ouders staan erop
 • de gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar u als volwassene ook gewoon met uw identiteitskaart naartoe kan, zonder dat u een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID
 • diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar
 • het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag, ook al is uw kind ondertussen 12 jaar geworden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Voorwaarden

Als u een Kids-ID wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • u moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als u met uw kind naar het buitenland gaat. U vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Wanneer u de Kids-ID aangevraagd hebt, krijgt u volgende codes toegestuurd per post:

 • een pukcode om de kaart te activeren
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.

U neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. Ook bij de activering van de kaart moet het kind aanwezig zijn in het gemeentehuis.

Aanmaaktermijn

Het aanmaken van de Kids-ID duurt ongeveer 2 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor u op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure. Deze procedure brengt extra kosten met zich mee. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met de dienst burgerzaken.

Belgische kinderen in het buitenland

Sinds 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Prijs

Nieuwe prijzen vanaf 1 januari 2024

De kostprijs van een Kids-ID via de gewone procedure is 7,70 euro.

Voor een spoedprocedure betaalt u:

 • 105 euro: levering binnen twee werkdagen
 • 141,90 euro: (= extreme spoed) zelf af te halen de eerstvolgende werkdag bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel - centraal loket Park Atrium, Koloniënstraat 1, 1000 Brussel

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet u het volgende meenemen:

 • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt,
 • eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is,
 • een recente, scherpe pasfoto van het kind in kleur, met witte achtergrond,
 • het kind waarvoor je een Kids-ID wilt aanvragen.