Gemeente Wingene

Kiezen voor talent van onze inwoners

In het kort

We bieden iedere inwoner de kans om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen.

In beeld

Aan het woord

In het lang...

We erkennen het belang van sport-, kunst- en cultuurervaringen om kennis, vaardigheden en competenties te verwerven en creëren daarvoor zoveel mogelijk kansen.

Bib als kenniscentrum

De bibliotheek, dé plek bij uitstek voor wie op zoek is naar informatie en kennis, wordt ingezet als kenniscentrum. We integreren de bib in het nieuwe vrijetijdscentrum. Daarmee grijpen we de kans om de vertrouwde werking van de bibliotheek uit te bouwen tot een ruim toegankelijk en innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren. We introduceren het Open+ bibliotheeksystem, onderschrijven het actieplan Leesbevordering en zetten in op nieuwe initiatieven zoals een Makkelijk Lezenplein. Als pionier in het project Boekstart blijven we de allerjongste lezertjes stimuleren door bijvoorbeeld te werken met Fundels, een digitale interactieve manier om prentenboeken tot leven te brengen.

Investeren in de jeugdige toekomst

We werken via het samenwerkingsverband Brede School mee aan de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren en bieden zo een antwoord op de lokale noden. We brengen het muziek- en kunstonderwijs en de buitenschoolse kinderopvang onder in de gebouwen van het lager onderwijs door te investeren in de nieuwe gebouwen van Centrumschool Wingene en van kleuterschool De Vlieger in Zwevezele. Daarnaast krijgen de basisscholen ondersteuning door de organisatie van culturele schoolvoorstellingen en de Sportplaneet als invulling voor de lessen lichamelijke opvoeding. We voorzien ook financiële ondersteuning voor het middagtoezicht en het schoolbusvervoer.

Erfgoedtroeven uitspelen

We spelen als gemeente onze (groene) erfgoedtroeven, zoals de Scheepsput in Sint-Pietersveld en erfgoedhuis de Kaplote, beter uit. We slaan hiervoor intergemeentelijk de handen in elkaar met projectvereniging BIE. Hun erfgoedcel TERF en hun dienst onroerend erfgoed RADAR zorgen ervoor dat onze troeven optimaal tot hun recht komen in een toegankelijk, interactief en actueel erfgoedverhaal.

Iedereen gelijk en gezondĀ 

Verder hebben we voldoende aandacht voor gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking. We kiezen er als gemeente ook resoluut voor om, in samenwerking met het lokaal gezondheidsoverleg (Logo), een gezonde levensstijl te promoten, want een gezonde geest huist enkel in een gezond lichaam.