Gemeente Wingene

Kindvriendelijke gemeente

De komende drie jaar doorlopen we een intensief traject om te bouwen aan een kind- en jeugdvriendelijke gemeente. Een traject die november 2021 opgestart is en volledig afgerond zal worden tegen 2024, met het behalen van een label. Het traject is onderverdeeld in vier fases.

Momenteel lopen er nog vragenlijsten bij enkele middelbare scholen in de buurt. 

Zit je in het derde, vierde, vijfde of zesde middelbaar en geef je ook graag je stem voor een kinder- en jongerenvriendelijke gemeente? Vul dan hier gerust ook de vragenlijsten in. Je maakt kans op een gratis ticket voor het School's out Festival van Jeugdhuis de Mutse! 

Thema Welzijn - goed voelen in je vel

Thema Ontmoetingskansen - zijn er voldoende kansen in de gemeente om elkaar te ontmoeten

Thema Communicatie - hoe kan de gemeente mij infomeren en laten mee beslissen

Lees hier alle info over ons traject naar een kindvriendelijke gemeente

Tijdens het traject stellen we alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag voorop. Zo kijken we hoe we deze beter kunnen te realiseren en bekijken we onze gemeente door een kindvriendelijke bril. Dit niet alleen bij onze eigen Team Jeugd, maar dienstoverschrijdend.

Hoe kunnen we kinderen en jongeren meer en beter later participeren? Hoe beschermen we hun rechten? Hoe kijken kinderen en jongeren naar ons lokaal beleid? Wat zijn hun eigen wensen en meningen? Dit zijn maar enkele vragen waar we doorheen het traject een antwoord op zoeken. Onze jongste inwoners zijn volwaardige burgers. Het is dan ook belangrijk om hun mening te kennen en daarmee aan de slag te gaan.

Als alles goed gaat, ligt er eind 2023 een uitgekiende strategie voor een kindvriendelijk beleid op tafel. Vanaf 2024 kunnen we het label ‘kindvriendelijke gemeente’ behalen al zien we dat zeker niet als een trofee of een einddoel. Integendeel. Wel is het de erkenning van het burgerschap van alle kinderen en jongeren die hier wonen, de garantie dat hun stem meetelt en dat ze samen aan onze gemeente kunnen bouwen.

De fasen van het traject

We kenmerken drie fasen doorheen het traject.

Fase 1 (september 2021- juni 2022)

Fase 1 kenmerkt zich door het schetsen van een zo volledig mogelijk beeld over de staat van kindvriendelijkheid in onze gemeente. Zo verzamelden we cijfermateriaal en beleidsindicatoren over onze gemeente en vergeleken we met andere gemeenten en steden. We organiseerden daarnaast in de maand februari en maart een grote online enquête waar alle inwoners aan konden participeren. De vragenlijst ging zeer breed over allerlei verschillende thema's: welzijn, mobiliteit, ruimtelijke ordening, vrije tijd.. De resultaten vind je onderaan deze pagina. 

Team Jeugd ging zelfs in iedere school langs om een willekeurige klas per school te bevragen! De bevraging was een groot succes: 215 kinderen, 18 tieners en 166 volwassenen werden bevraagd over 9 verschillende thema’s die verband hadden met een kindvriendelijke gemeente.

Nu de vragenlijsten achter de rug zijn, zullen er in de maand juni focusgroepen afgenomen worden met de Jeugdraad, eigen gemeentediensten en de directie van de scholen in Wingene. Samen met de focusgroep nemen we de belangrijkste resultaten uit de vragenlijst onder de loep. Zo bepalen aan de hand van de vragenlijsten de knelpunten en uitdagingen voor een goed kindvriendelijk beleid, die uit de vragenlijst naar boven komen. 

Fase 2 (oktober 2022 - september 2023)

In de tweede fase van het traject kijken we naar de verschillende thema's die doorheen fase 1 aan bod zijn gekomen. We halen er de belangrijkste uit: waar zijn er uitdagingen of knelpunten te vinden in het beleid? Waar moeten we meer op inzetten? 

We gaan dieper ingaan op deze thema's via verschillende belevingsonderzoeken om zo oplossingen en inzichten te verkrijgen. Belevingsonderzoeken zijn onderzoeken waar we aan de hand van klasgesprekken en spelmethodieken de mening van kinderen en jongeren bevragen. 

Zo we langs in klassen, bij onze jeugdverenigingen en als het ons toelaat bij middelbare scholen en de kinderopvang. 

We scherpen onze analyse aan, formuleren uitdagingen en beginnen oplossingen naar voor te schuiven. Zo proberen we de blik van kinderen en jongeren op de prioritaire thema's te begrijpen en te vertalen. 

We kozen in het begin van de tweede fase vier thema's waarond we gaan werken. De vier thema's worden uitgediept in belevingsonderzoeken en zijn de volgende:

- Autonoom verplaatsen bij kinderen en jongeren

- Ontmoetingskansen creëren voor kinderen en jongeren

- Welbevinden in de gemeente

- Communicatie en participatie

Fase 3 (oktober 2023 - januari 2024)

In de laatste fase schrijven we een strategie uit om blijvend aan kindvriendelijk beleid te kunnen werken, alsook knelpunten te kunnen aanpakken die uit de vragenlijsten komen. 

We werken aan doelstellingen en concrete acties om zo aanbevelingen te kunnen formuleren en geven kindvriendelijkheid een plaats in het meerjarenplan van de gemeente. 

Fase 4 (feburari 2024)

We eindigen het traject met een uitgewerkte strategie rond kindvriendelijk beleid en het behalen van het label 'kindvriendelijke gemeente' uitgereikt door de schepen van Jeugd. 

Resultaten vragenlijst (lopende in maart en februari 2022)

Hieronder kan je per thema de bijzonderste resultaten terugvinden:

Milieu & Duurzaamheid

Mobiliteit

Onderwijs & scholen

Participatie

Publieke Ruimte

Veiligheid

Vrije Tijd

Welzijn & Gezondheid

Wonen