Gemeente Wingene

Kindvriendelijke gemeente

Dit is een levende webpagina die blijvend veranderd en opgevolgd wordt. 

De komende drie jaar doorlopen we samen met netwerkorganisatie Bataljong een intensief traject om te bouwen aan een kind- en jeugdvriendelijke gemeente. Een traject die november 2021 opgestart is en volledig afgerond zal worden tegen 2024, met het behalen van een label.

Een kindvriendelijke bril 

Tijdens het traject stellen we alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag voorop. Zo kijken we hoe we deze beter kunnen te realiseren en bekijken we onze gemeente door een kindvriendelijke bril. Dit niet alleen bij onze eigen Team Jeugd, maar dienstoverschrijdend.

Hoe kunnen we kinderen en jongeren meer en beter later participeren? Hoe beschermen we hun rechten? Hoe kijken kinderen en jongeren naar ons lokaal beleid? Wat zijn hun eigen wensen en meningen? Dit zijn maar enkele vragen waar we doorheen het traject een antwoord op zoeken. Onze jongste inwoners zijn volwaardige burgers. Het is dan ook belangrijk om hun mening te kennen en daarmee aan de slag te gaan.

Als alles goed gaat, ligt er in 2023 een uitgekiende strategie voor een kindvriendelijk beleid op tafel. Vanaf 2024 kunnen we het label ‘kindvriendelijke gemeente’ behalen al zien we dat zeker niet als een trofee of een einddoel. Integendeel. Wel is het de erkenning van het burgerschap van alle kinderen en jongeren die hier wonen, de garantie dat hun stem meetelt en dat ze samen aan onze gemeente kunnen bouwen.

De fasen van het traject

We kenmerken drie fasen doorheen het traject waar we jou hulp voor nodig hebben. 

Fase 1

We organiseren een grote online enquête waar alle inwoners aan kunnen participeren. De vragenlijst gaat zeer breed over verschillende thema's en kan je vanaf februari vinden. Naast een vragenlijst voor onze volwassenen stellen we dezelfde vragen ook aan onze kinderen en jongeren om deze zo naast elkaar te leggen en te vergelijken. 

Vervolgens zullen wij ook focusgroepen organiseren met o.a. de Jeugdraad en onze eigen gemeentediensten. 

Fase 2

In de tweede fase van het traject kijken we naar de verschillende thema's die doorheen fase 1 aan bod zijn gekomen. We halen er de belangrijkste uit en gaan er dieper op in via verschillende belevingsonderzoeken om zo oplossingen en inzichten te verkrijgen. 

Fase 3

In de laatste fase schrijven we een strategie uit om blijvend aan kindvriendelijk beleid te kunnen werken, alsook knelpunten te kunnen aanpakken die uit de vragenlijsten komen. 

Wat is jouw mening?

We beginnen bij het begin. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst die we begin 2022 lanceren, willen we zo veel mogelijk informatie verzamelen over hoe de volwassenen tegenover ons huidig kindvriendelijk beleid staan. Kindvriendelijk beleid is zodanig breed dat het niet alleen van belang is voor onze eigen jongeren maar ook onze brede bevolking ten goede zal komen. Zo gaan we geen enkel thema uit de weg: onderwijs, welzijn, ruimtelijke ordening, vrije tijdsactiviteiten etc.

De vragenlijst kan je hier vanaf februari vinden.