Gemeente Wingene

Klachtenreglement

Vanaf 1 januari 2023 heeft Wingene een nieuw klachtenreglement. Hierin is onder meer opgenomen wat wordt verstaan onder een klacht, wie een klacht kan indienen, en hoe de behandeling ervan gebeurt.

Het reglement kan je onderaan deze pagina vinden.

Wat is een klacht?

Een klacht definiëren we als een manifeste uiting van ontevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. Dat kan gaan over een specifieke handeling of net het ontbreken ervan, maar ook over de manier waarop de dienst werd verleend.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Iedereen die van de gemeentelijke dienstverlening gebruik maakt kan kosteloos een klacht indienen. 

Een klacht indienen doe je bij het Contactpunt 1750, en dat kan op verschillende manieren: via het meldingsformulier op de website, per e-mail naar 1750@wingene.be, telefonisch via het verkorte nummer 1750 of aan het onthaal in het gemeentehuis.