Gemeente Wingene

Subsidie voor aanleg en beheer kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan daarom een subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen voor de aanleg en/of het onderhoud van hagen, houtkanten, knotbomen en poelen in landelijk gebied.

Voorwaarden

De landschapselementen moeten in het landelijk gebied van onze gemeente liggen. Onder landelijk gebied vallen volgende gebieden van het gewestplan: agrarische gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en bosgebied.

Het subsidiebedrag voor aanleg bedraagt:

 • € 0,40 per lopende meter haag of houtkant
 • € 10 per knotboom
 • € 125 voor een poel tussen 25 en 50 vierkante meter
 • €250 voor een poel groter dan 50 vierkante meter

Het subsidiebedrag voor onderhoud bedraagt:

 • € 0,40 per lopende meter haag
 • € 1 per lopende meter houtkant
 • € 10 per knotboom
 • € 25 voor een poel tussen 25 en 50 vierkante meter
 • € 50 voor een poel groter dan 50 vierkante meter

Procedure

U richt een aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen met een beschrijving van de voorgenomen aanleg of onderhoud:

 • welke handeling
 • welk landschapselement
 • gegevens (aantallen, lengte...) van het landschapselement
 • voorgenomen periode van uitvoering 
 • kopie van een (topografische) kaart met de exacte ligging van het landschapselement

U kan uw aanvraag indienen via bovenstaand e-formulier.

Uitzonderingen

Alle elementen die opgenomen zijn in een siertuin, moestuin of een gazon rond een woning of om deze tuinen af te schermen, komen niet in aanmerking voor een toelage. Hierdoor komen niet in aanmerking:

 • heraanplantingen die als voorwaarde zijn opgelegd in een kapvergunning
 • aanplantingen die opgelegd worden in het kader van stedenbouwkundige of milieuvergunning
 • aanplantingen die gebeuren in het kader van landschapsbedrijfsplannen opgezet door een organisatie zoals vzw Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart