Gemeente Wingene

Plannen van ondergrondse kabels en leidingen (Kabel en Leiding Informatieportaal KLIP)

Het Kabel en Leiding Informatieportaal (KLIP) laat je toe automatisch de nodige plannen aan te vragen bij de beheerders van ondergrondse kabels en leidingen voor de uitvoering van werken in de buurt van die leidingen.

Iedereen die grondwerken uitvoert moet een planaanvraag via het KLIP uitvoeren om schade aan leidingen en kabels door graafwerken te vermijden. 

Professionele en particuliere planaanvrager

Een professionele planaanvrager (bv. aannemer) voert beroepshalve planaanvragen uit. Hij is verplicht zich eenmalig te registreren voor zijn organisatie. Een professionele planaanvrager raadpleegt niet enkel zijn eigen plannen, maar ook de plannen van zijn organisatie. Bovendien kan hij de opgevraagde plannen in IMKL-formaat downloaden.

Een particuliere planaanvrager raadpleegt enkel zijn eigen plannen en kan geen IMKL-gegevens downloaden.

Samensmelting KLIP en KLIM

Naast KLIP bestaat er ook nog het federale Kabel en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM) voor gasleidingen. De transporteurs van gas en gasachtige producten die onder de federale gaswet vallen, zijn niet toegetreden tot het KLIP, maar zijn wel aangesloten bij het KLIM.

In 2009 werden het KLIP en het KLIM aan elkaar gekoppeld. Hierdoor moeten planaanvragers slechts één van beide modules gebruiken om planaanvragen uit te voeren. Wanneer een planaanvraag via het KLIP uitgevoerd wordt, wordt ze automatisch doorgestuurd naar KLIM en omgekeerd.

Voorwaarden

Wanneer je op het grondgebied van het Vlaamse Gewest grondwerken wil uitvoeren, ben je verplicht een planaanvraag in te dienen:

 • Grondwerken zijn alle activiteiten die een impact hebben op het grondoppervlak of de ondergrond en schade kunnen veroorzaken aan kabels- en leidingen.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbaar en privaat domein.

Een planaanvraag is niet verplicht:

 • als je enkel manuele grondwerken uitvoert
 • als het een geval van overmacht betreft
 • als de werken uitgevoerd worden op grond in eigen beheer en je bovendien zeker weet dat er sinds de laatste planaanvraag niets is veranderd aan de ligging van kabels en leidingen.

Procedure

Via een elektronische aanvraag verkrijg je de plannen van alle kabel- en leidingbeheerders die op de plaats van de geplande werken ondergrondse kabels en leidingen beheren:

 1. De planaanvrager meldt zich op de KLIP-website en definieert de graafzone.
 2. KLIP gaat na welke kabel- en leidingbeheerders aanwezig zijn in de werkzone en stuurt hen de planaanvraag door.
 3. De planaanvrager krijgt binnen de zeven werkdagen een overzicht van de aanwezige leidingbeheerders en kan de plannen online raadplegen.
 4. De betrokken kabel- en leidingbeheerders selecteren hun relevante plannen en sturen ze door naar de planaanvrager.

De planaanvrager mag niet starten met de uitvoering van de werken vooraleer hij de plannen gekregen heeft.

Prijs

Vanaf 1 januari 2018 betaal je 5 euro voor planaanvragen kleiner dan 200 m² en het bestellen van IMKL-gegevens. Grotere planaanvragen blijven 10 euro kosten.

De retributie verzekert de dienstverlening. Het dekt de operationele kost en zorgt voor de verdere uitbouw en het onderhoud van het KLIP-platform.

Regelgeving

 • Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S. 6 mei 2008)
 • Decreet van 10 december 2010 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft het indienen en afhandelen van een planaanvraag alsook de bijhorende strafbepalingen (B.S. 24 december 2010)
 • Decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag (B.S. 10 februari 2014)