Gemeente Wingene

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is van toepassing op heel wat overheidsinstanties, waaronder ook lokale overheden. Ze verplicht ons om een eigen klokkenluidersregeling te installeren en zowel intern als extern bekend te maken. Deze regeling is gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement.

De nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen. Bij voorkeur is dat intern bij hun eigen organisatie. Ook meldingen bij het bevoegde externe meldingskanaal of openbaarmaking zijn mogelijk.

Intern meldkanaal

Enkel de eigen personeelsleden kunnen bij het interne meldkanaal een melding maken.
Volgens het bestuursdecreet is het hoofd van het personeel het interne meldpunt. Dat houdt voor ons bestuur in dat je melding terecht komt bij de algemeen directeur.

Extern meldkanaal

Externe klokkenluiders die geen personeelslid van het lokaal bestuur zijn, maar die een werkrelatie hebben met het lokale bestuur, kunnen alleen een melding maken bij het bevoegde externe meldkanaal.
Voor lokale besturen is Audit Vlaanderen het externe meldkanaal. Je kan bij hen terecht via

Afsprakenkader

Hoe je als klokkenluider een schending kan melden, en wat er verder met de melding gebeurt, staat beschreven in het afsprakenkader onderaan deze pagina.