Gemeente Wingene

Laatste stand van zaken

Even terug in de tijd... 

Al heel wat werken zijn inmiddels achter de rug. De aannemer heeft eind augustus 2019 de zone van de Beernemsteenweg tussen de Blauwhuisstraat en de Gravestraat volledig afgewerkt. Daarmee is de langste en op technisch vlak ook de meest moeilijke fase achter de rug.

Voor het kerstverlof 2019 rondde de aannemer ook de rioleringswerken af van fase 2 ter hoogte van de industriezone in Wildenburg, vanaf de Gravestraat tot net voorbij het kruispunt met de Romerijstraat. In de loop van het voorjaar passeert de aannemer daar nog eens voor de aanleg van het fietspad. In maart wordt ook de bovenste asfaltlaag aangebracht.

Midden oktober 2019 startte de aannemer ook een eindje verderop in de Verlorengoedstraat. Dit is de langste zijstraat in het project. Deze werken volgen een afzonderlijke planning en staan verder los van de werken in de Beernemsteenweg.

Begin 2020 werd ook de derde fase opgestart, dat zijn de werken tussen de Romerijstraat tot en met het kruispunt met de Schaapsdreef. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt deze fase opgedeeld in verschillende zones.

Volop bezig

In de Verlorengoedstraat worden de rioleringswerken momenteel afgerond en de wegenwerken, inclusief de verschillende asfaltlagen, in de loop van maart. De opstart van het nabijgelegen, nieuwe pompstation duurt nog iets langer, maar heeft geen impact op de bereikbaarheid van deze straat.

De rioleringswerken van fase 3, tussen de Romerijstraat en de Schaapsdreef worden verdergezet en schuiven op richting het centrum van Wingene. Sinds eind januari is het kruispunt met de Rakestraat afgesloten en sinds midden februari ook het kruispunt met de Schaapsdreef. Om de hinder voor de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden gebeurde dit pas nadat de Romerijstraat voorzien was van een eerste laag asfalt. Hier kan je meer lezen over de bijkomende omleiding die deze werken met zich meebrengt.

Binnenkort op de planning

Begin maart 2020 staat de afwerking van fase 2 en fase 3 op het programma, dat is de zone vanaf de Gravestraat tot en met het kruispunt met de Schaapsdreef. In de eerste zone wordt nog de toplaag aangebracht en wordt de weg ter hoogte van de Gravestraat en het fietspad afgewerkt. Vanaf de Romerijstraat gaat het over het aanleggen van de volledige bovenbouw van de weg, inclusief de grachten. 

Na de voltooiing van deze deelfases verhuist de aannemer, vermoedelijk vanaf begin april 2020, omwille van technische redenen naar de zone vanaf de Peerstalstraat en werkt hij in de tegenovergestelde richting van Beernem. Tijdens de eerste fase wordt het kruispunt met de Peerstalstraat gedurende één maand afgesloten voor alle verkeer. Maar later meer daarover…

Het laatste nieuws in nieuwsbrieven 

Bij fasewissels of andere mijlpalen sturen we een digitale nieuwsbrief uit. 

Steeds als eerste op de hoogte? Schrijf je hier in voor de digitale nieuwsbrief!

Een overzicht van de verstuurde nieuwsbrieven kan je hieronder terugvinden: