Gemeente Wingene

Zwevezele

Inleiding

Het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid strekt zich uit over de gemeentes Oostkamp, Wingene en Zedelgem en de stad Torhout.

In dit project investeren de Vlaamse overheid met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) als trekker samen met de lokale besturen in het landelijke veldgebied. Concreet wordt er gezorgd voor betere fiets- en wandelverbindingen en veilige kruispunten; krijgt water uit de beken meer ruimte om overstromingen tegen te gaan, en wordt op een aantal plaatsen voor een groenere omgeving gezorgd.

Meer informatie over de komende en reeds gerealiseerde werken in het projectgebied kan je hier op de website van de VLM  terugvinden.

Actuele werken

Op 27 april start de aannemer Norré-Behaegel met de werken op het grondgebied Wingene. Deze worden volgens de planning voor 15 september 2020 afgerond. Voorbij onze gemeentegrenzen lopen de werken nog door tot eind 2020.

Wingene

Kruispunten en landelijke wegen in Wingene
Twee kruispunten worden heringericht om de veiligheid van de zwakke weggebruiker en het autoverkeer te verbeteren.

Het kruispunt Ricksteenweg-Pincestraat-Vossestraat wordt aangepast met o.m. verkeersgeleiders en fietssuggestiestroken, een uitwijkstrook, een voetpad, antiparkeerpaaltjes en nieuwe verkeersborden. Zo wordt het autoverkeer op de Ricksesteenweg vertraagd, zodat fietser veiliger kunnen oversteken.

De aanpak van het kruispunt staat voor de zomer 2020 op het programma.

Bij het kruispunt Vannekenstraat-Vrijgeweidestraat wordt het bushokje afgebroken, komen er verkeersgeleiders en fietssuggestiestroken, graszones, een uitwijkstrook en nieuwe verkeersborden. Door deze inrichting kunnen auto’s en fietsers de Vannenkenstraat veiliger dwarsen.

De werken starten in augustus 2020, net na het bouwverlof.

De Pincestraat en de Vrijgeweidestraat zijn smalle landwegen die gebruikt worden door landbouwverkeer. Om de veiligheid van alle gebruikers en de bereikbaarheid van de landbouwpercelen te verbeteren worden uitwijkstroken aangelegd. Ze worden aansluitend aan de werken aan het kruispunt Vannekenstraat-Vrijgeweidstraat uitgevoerd, af te ronden voor 15 september.

Hieronder kan je meer informatie terugvinden: 

Andere

Een overzicht van de werken buiten onze gemeente kan je terugvinden op de website van de VLM. 

Timing

De werken starten in onze gemeente in de tweede helft van april 2020. In de omliggende gemeentes worden ook werken uitgevoerd. Alle werken worden tegen eind 2020 afgerond.