Gemeente Wingene

Landinrichtingsproject Onthaalinfrastructuur Bulskampveld

Inleiding

Een landinrichtingsproject heeft tot doel de gebieden volgens hun bestemming (natuur, landbouw, recreatie, wonen...) her in te richten. Concreet betekent dit nieuwe zaken aanleggen, zoals een fietspad, bos of speelplein, het fietsveiliger maken van de omgeving, duurzaam omgaan met de ruimte...

Dit project wil in de regio Bulskampveld een 'landschapspark' creëren dat via natuurontwikkeling en landschapszorg de omgevingskwaliteit verhoogt.

Onthaalinfrastructuur Bulskampveld

De doelstellingen van het inrichtingsplan zijn:

  • de inrichting van de onthaalpunten in het landschapspark Bulskampveld;
  • het aanknopen van de onthaalpunten op de recreatieve netwerken (Doomkerke en Sint-Jan);
  • het plaatsen en vervangen van terreinmeubilair in de huisstijl van het landschapspark in de openbare bos- en natuurgebieden;
  • het nemen van maatregelen om ongevallen met wild te voorkomen.

Het eindvoorstel van landinrichtingsplan werd goedgekeurd in de Vlaamse Regering op 23 december 2016. Het besluit tot vaststelling van het landinrichtingsplan werd op 8 maart 2017 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Enkele wijzigingen aan het landinrichtingsplan werden goedgekeurd in de Vlaamse Regering op 22 juni 2018.

De Vlaamse Landmaatschappij en diverse partners staan nu in voor de uitvoering van het landinrichtingsplan.

Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.