Gemeente Wingene

Wildenburg

Inleiding

Het landinrichtingsproject Onthaalpoort Wildenburg is één van de uitvoeringsdossiers in het globale inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs.

Dit specifiek project richt de groene dorpsrand van Wildenburg in als onthaalpoort van Wildenburg en is de uitwerking van het in 2017 goedgekeurd Ruimtelijk UitvoeringsPlan Wildenburg (RUP).

Het dossier is een samenwerking van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), ook de trekker, en de gemeente Wingene.

Onthaalpoort Wildenburg

In het landschapspark Bulskampveld is beslist om het onthaal van de bezoeker van het landschapspark beter te organiseren en daartoe een aantal onthaalpunten aan te duiden.

De kern Wildenburg is geselecteerd als een secundaire onthaalpoort, wat inhoudt dat dergelijke onthaalpoort minimaal moet voorzien in parkeermogelijkheden, op minstens één recreatief netwerk liggen, fietsvoorzieningen, nabijheid van horeca en uitgerust worden met huisstijlelementen.

De realisatie van het uitvoeringsdossier onthaalpoort Wildenburg voorziet hiervoor in de inrichting van de kerkomgeving, de dorpsrand (met onthaalparking, fietspad naar de Polderdreef en kinderspeelplaats) en de herinrichting van de begraafplaats.

In de omgeving worden trage verbindingen gerealiseerd, al dan niet in samenwerking met de VLM. Op vandaag lopen hiervoor de onderhandelingen tot aankoop van de nodige gronden. 

De uitvoering is gepland vanaf april 2023 met als bouwheer VLM en de gemeente Wingene. Het technisch ontwerp is ondertussen in opmaak (Antea Group).

PLANNEN

In onderstaand filmpje zie je de 3D-visualisatie.