Gemeente Wingene

Landinrichtingsproject Wildenburg - Aanwijs

Een landinrichtingsproject heeft tot doel de gebieden volgens hun bestemming (natuur, landbouw, recreatie, wonen...) her in te richten. Concreet betekent dit nieuwe zaken aanleggen, zoals een fietspad, bos of speelplein, het fietsveiliger maken van de omgeving, duurzaam omgaan met de ruimte...

Dit project wil in de regio Bulskampveld een 'landschapspark' creëren dat via natuurontwikkeling en landschapszorg de omgevingskwaliteit verhoogt.

Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.