Gemeente Wingene

Landschapbeheerplan Sint-Pietersveld van kracht

Sinds 16 februari 2017 is er een beheerplan van kracht voor het beschermd cultuurhistorische landschap Sint-Pietersveld. Het beheerplan heeft een geldigheidsduur van 20 jaar. U kan het beheerplan en de bijhorende kaartenset hier downloaden.

Het landschapbeheerplan brengt een aantal gevolgen met zich mee.
 

Maatregelen vrijgesteld van toelating door het Agentschap Onroerend Erfgoed

Voor volgende werken binnen het beschermd landschap dien je geen toelating te vragen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Opgepast, deze vrijstelling geldt niet voor stedenbouwkundige vergunningen.

 • Kappen van bomen in tuinen, niet in dreefverband en met een omtrek kleiner dan twee meter.
 • Herstel van de toegangspoortjes bij de opzichterswoningen naar model van bijvoorbeeld Sint-Pietersveld 5.
 • Dakopeningen aan de straatzijde van de opzichterswoningen zijn toegelaten indien vormgegeven naar model van de dakkapel ter hoogte van Sint-Pietersveld 19 en 25.
 • Wijzigingen aan gevels en dakvlakken die niet van op de openbare weg zichtbaar zijn worden toegelaten mits hiervoor een stedenbouwkundige vergunning verleend is.
 • Plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers op het dak aan de zijde die niet vanaf de openbare weg zichtbaar is.
 • Aanbrengen van maximaal tien vierkante meter totale verharding per perceel
 • Aanplanting van een hoogstamboomgaard op gronden van het PLC.

Voor de overige werken, die een aanzienlijke wijziging van de bouwkundige of landschapskenmerken tot gevolg hebben, dient u toelating te vragen (al dan niet samen met een stedenbouwkundige vergunning).

 

Maatregelen aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is van het Agentschap Onroerend Erfgoed

Voor het kappen van volgende bomen binnen het beschermd landschap dient een afzonderlijke toelating bij Onroerend Erfgoed te worden aangevraagd:

 • alle bomen in dreven, boomrijen, tuinen en parken met een omtrent van twee meter of meer (gemeten op 1,50 meter hoogte)
 • voor het kappen van boomrijen of dreven van meer dan 125 meter lengte
 • voor het kappen van Rode beuk en Treuriep op de begraafplaats en dikke beuken op het kasteel Carpentier. Deze zijn allen houtig erfgoed.
 • voor het verwijderen van Gaspeldoorn.

 

Maatregelen waarvoor u een premie krijgt

Bij een goedgekeurd beheerplan is het mogelijk een erfgoedpremie te krijgen. Voor volgende werken voor erfgoed in eigendom van de gemeente of privé kan u een premie aanvragen:

 • restauratie van de Veldkapel en omgeving
 • restauratie van de begraafplaats en omgeving
 • restauratie van historische elementen als pompgebouw, tribune, vlaggenmast
 • renovatiewerken aan private woningen die zodanig gebeuren dat het historisch uitzicht van de woning wordt bijgehouden of hersteld
 • herstel van oorspronkelijke toegangen en hagen rond de private woningen
 • beheer en aanplant van boomrijen en dreven
 • beheer van houtig erfgoed
 • bestrijden van invasieve exoten
 • uitvoeren van hakhoutbeheer
 • uitvoeren van heidebeheer
 • herstel van historische kasseiwegen.

Informatie en aanvraagformulieren voor een premie voor onderhoud en restauratie van erfgoedelementen binnen het beschermde landschap Sint-Pietersveld vindt u op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Gepubliceerd op  wo 22 feb 2017