Gemeente Wingene

Lokaal overleg kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad en brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is. Het LOK geeft advies aan de gemeente over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Het LOK heeft de volgende opdrachten:

  • het gemeentebestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan
  • het gemeentebestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan
  • het gemeentebestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente

Daarnaast kan het gemeentebestuur ook aanvullende opdrachten toevertrouwen aan het LOK. Het LOK komt tweemaal per jaar samen.

Samenstelling

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is samengesteld uit:

  • Vertegenwoordigers van de lokale actoren kinderopvang: kinderdagverblijven, dienst voor onthaalgezinnen, groepsopvang zelfstandige sector, gezinsopvang zelfstandige sector, initiatief buitenschoolse opvang, scholengroep Driespan
  • Vertegenwoordigers van gebruikers: oudercomité Wingene, oudercomité Zwevezele, Gezinsbond, Kind & Preventie en Vrouwenbewegingen
  • Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur: de schepen bevoegd voor kinderopvang, de OCMW-voorzitter, afgevaardigd gemeentepersoneel
  • Deskundigen
  • Een afgevaardigde van Kind en Gezin

Voorzitter Kurt Schoonbaert
Secretaris Elise Vertriest