Gemeente Wingene

Lokale Adviescommissie (LAC)

De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker (huishoudelijk gebruik, niet voor afnemers met een professioneel contract) wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker.

Het OCMW onderzoekt dan eerst de situatie van de verbruiker. Als het probleem niet opgelost kan worden, bespreekt de LAC het dossier op een vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

Voorwaarden

De netbeheerder moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker af te sluiten van elektriciteit en/of aardgas als:

 • de verbruiker een afbetalingsplan weigert of niet naleeft
 • de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter of budgetmeter voor plaatsing, inschakeling, controle van de meter of opname van de meterstand
 • de netbeheerder geen toegang krijgt tot de ruimte van de budgetmeter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen
 • het leveringscontract werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en de verbruiker geen leveringscontract met een andere energieleverancier heeft gesloten.

De waterleverancier moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om de verbruiker (van water voor huishoudelijk gebruik) af te sluiten als:

 • de verbruiker weigert om met de waterleverancier een regeling uit te werken voor de betaling van openstaande facturen of de regeling niet nakomt
 • de waterleverancier geen toegang krijgt tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of de watermeter te controleren
 • de verbruiker weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering.

Ook de verbruiker kan de LAC een verzoek sturen om heraangesloten te worden. Dat kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een verzoek tot heraansluiting toch heeft geweigerd.

Procedure

 1. Brief naar de LAC
  De netbeheerder of waterleverancier stuurt een brief naar de Lokale Adviescommissie (LAC) met het verzoek om de verbruiker te mogen afsluiten. Ook de verbruiker kan naar de LAC een brief sturen met een verzoek tot heraansluiting als de reden voor de afsluiting niet langer geldt en de netbeheerder of waterleverancier een heraansluiting toch heeft geweigerd. De LAC neemt dan contact op met de netbeheerder of waterleverancier.

 2. Sociaal onderzoek
  Het OCMW neemt contact op met de verbruiker. Als het probleem nog opgelost raakt vóór de LAC-vergadering, dan moet de verbruiker niet naar de vergadering komen.

 3. Uitnodiging
  De LAC stuurt de verbruiker een brief met een uitnodiging om naar de LAC-vergadering te komen. 

 4. LAC-vergadering
  Op de LAC-vergadering wordt de situatie besproken. De verbruiker heeft het recht om gehoord te worden op de vergadering en mag zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door iemand anders (familielid, raadsman, buurtwerker of andere vertrouwenspersoon). Op de vergadering nemen de leden van de LAC een beslissing.

 5. Brief met beslissing
  De verbruiker en de netbeheerder/waterleverancier krijgen een brief waarin staat wat de LAC beslist heeft.

Prijs

 • De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis voor de verbruiker.
 • Kosten voor afsluiting of heraansluiting zijn altijd voor de klant.

Regelgeving

 • Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
 • Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
 • Energiedecreet 8 mei 2009 (Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid).

Uitzonderingen

De netbeheerder kan de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC als:

 • de woning niet bewoond is
 • de verbruiker fraude heeft gepleegd en niet toelaat dat de situatie wordt rechtgezet
 • de toestand onveilig is (gevaar voor brand, elektrocutie...)
 • de verbruiker verhuisd is en zijn verhuis niet goed geregeld heeft.

De waterleverancier kan de verbruiker afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC als:

 • de woning niet bewoond is
 • de verbruiker of eigenaar fraude heeft gepleegd
 • e toestand onveilig is (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar)
 • de verbruiker geen keuring, inventarisatie, controle of onderhoud toelaat van het huishoudelijk leidingnet (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar)
 • bij keuring blijkt dat het huishoudelijke leidingnet niet volgens de regels is (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar).