Gemeente Wingene

Machtiging aan het college tot het vaststellen van retributies en bepaling van de voorwaarden

Goedkeuring gemeenteraad: 16/12/2019 en 18/12/2023
Publicatie: 20/12/2019 en 21/12/2023


Beschrijving

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om een retributie en de voorwaarden ervan vast te stellen.