Gemeente Wingene

Wingene Connect (Pl)us

Gebiedsinrichting Gemeenteplein

De gemeente heeft de toekomstige invulling van de gronden en gebouwen in de omgeving van het Gemeenteplein en het parochiaal centrum laten bestuderen. Dit traject van visievorming en behoeftebepaling moet leiden naar concrete keuzes en realisaties en startte in november 2016.

Een masterplan?

Een masterplan is een studie en een gestructureerde aanpak voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied. Het plan wordt opgemaakt in de eerste fase van gebiedsinrichtingen en bevat:

  • een omschrijving van functies die een gebied kan krijgen
  • een globale inschatting van de financiële haalbaarheid
  • een stappenplan voor de realisatie van het project.

Het project situeert zich in de dorpskern van Wingene rond het Gemeenteplein. De gemeente kocht enkele jaren geleden de gronden en gebouwen van het parochiaal centrum, waardoor we over ongeveer anderhalve hectare grond beschikken.

Wat willen we bereiken?

Op de site rond het gemeentehuis zal naast ruimte voor evenementen, openbaar groen en parkeergelegenheid een centrale rol voorzien zijn voor een nieuw vrijetijdscentrum. Daarnaast wensen we alle gemeentelijke diensten maximaal fysiek te groeperen. Dit zorgt er ook voor dat de brandweerpost van Wingene het huidige cultureel centrum ?de Feniks? zal kunnen gebruiken.

Deze ambities vertalen zich in drie projectpijlers:

  1. Herinrichten van de publieke ruimte en optimaliseren van publieke functies.
  2. Realiseren van een nieuw vrijetijdscentrum.
  3. Reorganisatie van gemeentelijke dienstverlening met een vernieuwend en eigentijds dienstverleningsconcept.

Hoe pakken we dit aan?

De coördinatie van het traject gebeurt door de gemeente, onder leiding van een interne stuurgroep. Voor het opmaken van het masterplan liet de gemeente zich begeleiden door Palmbout Urban Landscapes, een gerenommeerd studiebureau met tal van referenties. 

Op 24 oktober 2017 werd het uiteindelijke masterplan Gemeenteplein Wingene voorgesteld tijdens een grootschalige informatievergadering. De presentatie van deze avond is terug te vinden als apart document op deze website.

 

Van masterplan naar Wingene Connect(Pl)us

Het masterplan zal in stappen uitgevoerd worden. De prioriteit geven we aan nieuwe culturele infrastructuur die we wensen te integreren in een vrijetijdscentrum en de herinrichting van het gemeentehuis om de dienstverlening naar de burger toe te optimaliseren. Dit in nauwe samenhang met een aanpassing van de ruimtelijke omgeving die het centrum van Wingene zal opwaarderen

Aangezien dit hét project van de gemeente Wingene wordt voor de komende jaren, verdient het ook wel een waardige en passende projectnaam. Na een workshop en ruim overleg werd besloten om verder te gaan met het project als Wingene Connect (Pl)us waarin de 3 deelprojecten worden geclusterd.

 

Hierbij staat Connect voor:

  • een maximaal centrale én digitale dienstverlening
  • Mensen samenbrengen door ontmoeting in de vrije tijd
  • Verbinden van de historische kern met de omliggende woonwijken
  • Burgers en gemeente dichter bij elkaar brengen

 

De 'plus' in de naam staat voor meer samenwerking zowel intern als met externen, klantgerichter gaan werken, een meerwaarde creëren en een positieve uitstraling.

 

Bij het project zijn heel wat mensen en organisaties betrokken, daarom maakt ?us? ook deel uit van de naam. Inwoners, ondernemers, verenigingen en medewerkers van de gemeente maken integraal deel uit van het project. Bijkomend is dat wordt benadrukt dat gemeente- en OCMW-personeel als 1 team gaan werken!

 

Open Oproep voor Vrijetijdscentrum en Administratief Centrum

De volgende stap werd de zoektocht naar het ontwerpteam dat de gemeente kon bijstaan in de realisatie van de plannen voor de bouw van een vrijetijdscentrum en de renovatie van het gemeentehuis. De gemeente deed hiervoor beroep op de formule Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester.

De Open Oproep is een unieke en vernieuwende manier van selecteren en onderhandelen, waarbij verschillende ontwerpteams een schetsontwerp maken op basis van een projectdefinitie die de opdracht gedetailleerd omschrijft. In totaal dienden 92 architectenbureaus hun kandidatuur in voor deelname aan de Open Oproep. Na een reductie tot 10 laureaten koos de jury uit de ingediende kandidaturen vier architectenteams die een ontwerp mogen uitwerken.

De ingediende ontwerpen werden tijdens de infomarkt voorgesteld aan een breed publiek. De feedback was talrijk en werd heel erg geapprecieerd. Alle vragen zijn meegenomen naar de juryzitting op 13 juli 2018. 

Het ontwerpteam dat de jury uiteindelijk het meest wist te overtuigen, is de tijdelijke vereniging van de architectenbureaus Dertien12 uit Brugge en Dhooge & Meganck Architectuur uit Gent, samen met Studio Basta voor het landschapsontwerp en cabaretier Wouter Deprez als artistieke souffleur.