Gemeente Wingene

Van masterplan naar concreet ontwerp

Masterplan site Gemeenteplein

De gemeente heeft de toekomstige invulling van de gronden en gebouwen in de omgeving van het Gemeenteplein en het parochiaal centrum laten bestuderen. Dit traject van visievorming en behoeftebepaling moest leiden naar concrete keuzes en realisaties en startte in november 2016.

Op de site rond het gemeentehuis zal naast ruimte voor evenementen, openbaar groen en parkeergelegenheid een centrale rol voorzien zijn voor een nieuw vrijetijdscentrum. Daarnaast wensen we alle gemeentelijke diensten maximaal fysiek te groeperen.

Deze ambities vertalen zich in drie projectpijlers:

  1. Herinrichten van de publieke ruimte en optimaliseren van publieke functies.
  2. Realiseren van een nieuw vrijetijdscentrum.
  3. Reorganisatie van gemeentelijke dienstverlening met een vernieuwend en eigentijds dienstverleningsconcept.

Voor het opmaken van het masterplan liet de gemeente zich begeleiden door Palmbout Urban Landscapes. Op 24 oktober 2017 werd het uiteindelijke masterplan Gemeenteplein Wingene voorgesteld tijdens een grootschalige informatievergadering. 

Open Oproep voor vrijetijdscentrum en gemeentehuis

De volgende stap werd de zoektocht naar het ontwerpteam dat de gemeente kon bijstaan in de realisatie van de plannen voor de bouw van een vrijetijdscentrum en de renovatie van het gemeentehuis. De gemeente deed hiervoor beroep op de formule Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester.

Het ontwerpteam dat de jury uiteindelijk het meest wist te overtuigen, is de tijdelijke vereniging van de architectenbureaus Dertien12 uit Brugge en Dhooge & Meganck Architectuur uit Gent, samen met Studio Basta voor het landschapsontwerp en cabaretier Wouter Deprez als artistieke souffleur.