Gemeente Wingene

Meldpunt dode vogels

Sinds de uitbraak van het H5-vogelgriepvirus bij wilde vogels in 2020 houdt dit virus lelijk huis bij wilde vogels in Europa, met een grote vogelsterfte in de natuur als gevolg. Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig blijft.

Om deze nieuwe epidemiologische situatie permanent te kunnen opvolgen vraagt het Agentschap Natuur en Bos om vogelsterfte altijd te melden op de gratis influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op 0800/99777. Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip. Is een onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) enkele kadavers ophaalt voor analyse. De grondeigenaar of -beheerder verwijdert de resterende kadavers.
Als FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar of -beheerder alle kadavers verwijderen.

Je vindt uitgebreide info op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.