Gemeente Wingene

Met het beste team

In het kort

We gaan, in functie van de missie en visie van onze organisatie, op zoek naar de juiste medewerkers en leidinggevenden. Ons HR-beleid zorgt ervoor dat we hen vlot aantrekken en dat ze zich verder blijven ontwikkelen.

 

In beeld

Aan het woord

In het lang

Met de beste medewerkers

Om de ambitieuze, strategische beleidsdoelstellingen te halen en de specifieke, operationele doelstellingen uit te voeren, hebben we geëngageerde medewerkers met de juiste competenties nodig. We gaan doordacht om met functieprofielen en de bijhorende kernresultaten en vaardigheden. We gaan de uitdaging aan om de talenten van onze medewerkers optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Meer rendement en meer goesting zijn het resultaat.

 

Zoeken én vinden

We willen de instroom van talent in onze organisatie optimaliseren om zo de uitdagingen van de evoluerende arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Binnen de financiële en juridische mogelijkheden werken we aan een aantrekkelijk salarispakket met bijhorende werknemersvoordelen.

We implementeren het nieuwe organogram en vullen hierbij de noodzakelijke nieuwe personeelsbehoeften in. Zo gaan we binnenkort op zoek naar een afdelingshoofd Ruimte, diensthoofd Publieks- en Burgerzaken, evenementencoördinator, mobiliteitsambtenaar, GIS-beheerder… We verhogen de tweede pensioenpijler voor contractuelen naar 2% vanaf 2020 en 3% vanaf 2021.

Waarden voorop

We worden een waardengedreven organisatie waarbij resultaatgerichtheid, transparantie, ondernemerschap en zorg centraal staan. Van daaruit evolueren we naar dienend en coachend leiderschap. Controleren wordt faciliteren en er komt ruimte voor initiatief, autonomie en het opnemen van eigen verantwoordelijkheden. We maken van onze leidinggevenden sleutelfiguren binnen onze organisatie, investeren sterk in hun ontwikkeling en zorgen ervoor dat hun enthousiasme en betrokkenheid een drijvende kracht vormen zodat al onze medewerkers vooruitgang boeken.

 

Het nieuwe werken

Samen met een doorgedreven digitalisatie en een nieuwe activiteitsgebonden werkplek leggen we hiermee ook de basis voor het Nieuwe Werken, waarin de relatie met onze medewerkers gebaseerd is op vertrouwen en het engagement om de organisatiedoelstellingen waar te maken.