Gemeente Wingene

Gemeentelijk mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan is opgebouwd rond een aantal thema's en beschrijft een aantal te onderzoeken pistes en beleidskeuzes voor de komende jaren. Het is een richtinggevend document dat samen met andere beleidsdocumenten de basis moet vormen van concreet uit te werken acties rond verkeersveiligheid.

Bijzondere aandacht gaat onder meer naar het uitwerken van nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen, een veilige schoolomgeving, een aangepast snelheidsbeleid en het zwaar verkeer verzoenen met de leefbaarheid van de woonkernen.

Het plan bouwt voort op de visie die de gemeente de voorbije jaren reeds toepaste onder het motto “tegoare ip boane”.

'Tegoare ip boane' is sinds 2019 de naam voor de gemeentelijke visie op mobiliteit. Het is bedoeld als een totaalproject met als doel de leefkwaliteit binnen de gemeente te verbeteren. Dit gebeurt enerzijds door de inwoners te stimuleren om zich sneller te voet of met de fiets te verplaatsen. Daarnaast willen we het veiligheidsgevoel in onze gemeente verhogen met enkele gerichte ingrepen op vlak van verkeersveiligheid.

Centraal in het principe van 'Tegoare ip boane' staat het gedeeld gebruik van de openbare weg door de verschillende types van weggebruikers, met wederzijds respect voor elkaar.

Tegoare ip boane is intussen ook de naam van het nieuwe gemeentelijk mobiliteitsplan. Het gemeentelijk mobiliteitsplan is goedgekeurd in de Gemeenteraad van 25/09/2023 en kan je hier raadplegen.