Gemeente Wingene

Mobiliteitsplan wordt geactualiseerd

Onze gemeente draagt mobiliteit en verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Naar aanleiding van een aantal publieke en private ontwikkelingen in het centrum en de komst van een regionaal mobiliteitsplan is de gemeente alvast gestart met een grondige actualisatie van het lokale mobiliteitsplan.

De gemeente investeert in de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum en de uitbreiding van het bestaande gemeentehuis. De omgevingsaanleg van deze site zal, samen met de komst van een aantal private ontwikkelingen, een impact hebben op de verkeers- en mobiliteitsstromen in het centrum. “Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit moeten maximaal op elkaar afgestemd worden om onze bereikbaarheid te blijven garanderen”, zegt burgemeester Hendrik Verkest. “Een actualisatie van ons huidig mobiliteitsplan is dan ook noodzakelijk.”

Eigen accenten scherpstellen

De gemeente wil daarnaast ook anticiperen op de komst van een regionaal mobiliteitsplan. Dit plan komt er in navolging van het decreet Basisbereikbaarheid en wil overheden beter laten samenwerken aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in hun regio. “Om op regionaal niveau mee te kunnen denken, is het belangrijk om eerst onze lokale accenten scherp te stellen”, benadrukt burgemeester Hendrik Verkest. “Het te vernieuwen mobiliteitsplan van onze gemeente wordt een sterke insteek voor het toekomstige regionale mobiliteitsplan van de vervoersregio’s.”

Visie op vracht- en fietsverkeer

De gemeente wil verschillende thema’s uit het mobiliteitsplan herbekijken. Om dit te begeleiden is de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) aangesteld. “Een belangrijk thema is de visie op het vrachtverkeer, zowel op lokaal als regionaal niveau”, zegt burgemeester Hendrik Verkest. “Ook het landbouwverkeer maakt daar deel van uit.” Daarnaast worden ook het fiets- en snelheidsbeleid geactualiseerd met aandacht voor het verschil tussen bovenlokale en lokale routes, en tussen functionele en recreatieve verbindingen. “Onze focus ligt daarbij op de trage wegen.”

Parkeerbeleid en openbaar vervoer

De gemeente wil het huidige parkeerbeleid verder uitwerken. Voor de dorpskernen van Wingene en Zwevezele wordt een plan en visie opgemaakt in samenhang met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. “De komende weken voeren we, in aanloop van de ontwikkelingen in de omgeving van het gemeentehuis, alvast een parkeeronderzoek uit in het centrum van Wingene”, zegt burgemeester Hendrik Verkest. Ook lokale parkeerproblemen, bijvoorbeeld ter hoogte van de nieuwe campus van De Zande, staan op het programma.

Door de komst van het regionaal mobiliteitsplan zal het openbaar vervoer grondig gereorganiseerd worden. “We willen hier met ons vernieuwde mobiliteitsplan maximaal op inspelen met bijzondere aandacht voor de ontsluiting van onze deelkernen zoals bijvoorbeeld Sint-Jan”, zegt burgemeester Hendrik Verkest. 

 

Gepubliceerd op  do 28 mrt 2019