Gemeente Wingene

Modder op de weg-borden

Elk voor- en najaar breekt voor de land- en tuinbouwers een drukke periode aan. Heel wat velden worden geploegd, gezaaid of geoogst. Tijdens deze periodes is er op landelijke wegen heel wat uitzonderlijk vervoer van oogstmachines en andere landbouwtuigen.

Deze voertuigen laten gemakkelijk een modderspoor na en dat verhoogt het slipgevaar op de weg. Voor de veiligheid van de andere weggebruikers is het belangrijk dat dit gevaar duidelijk gesignaleerd wordt. Landbouwers, maar ook loonwerkers en transporteurs, kunnen hiervoor verkeersborden gebruiken die speciaal ontworpen zijn om modder op de weg te signaleren. Deze kunnen bij de gemeente aangekocht worden.

Voor wie?

Landbouwers, transporteurs en loonwerkers zijn verplicht om modderige situaties te signaleren door de specifieke verkeersborden op de openbare weg te plaatsen. 

De campagne ‘Modder op de weg’ roept daarnaast ook alle weggebruikers op om tijdens deze drukke periode extra rekening te houden met elkaar. Wederzijds begrip zorgt sowieso voor vlotter en veiliger verkeer!

Voorwaarden

Wie de borden plaatst, brengt de gemeente daarover ook op de hoogte. Als vervuiler ben je daarnaast zelf verantwoordelijk voor het reinigen van de weg. Wanneer de weg weer schoon is, neem je de borden onmiddellijk weg. Bij overvloedige modder of echt gevaar verwittig je de lokale politie.

Procedure

Je kan voor het aankopen van de verkeersborden contact opnemen met de Dienst Mobiliteit. 

Prijs

De kostprijs voor het gebruik van de verkeersborden bedraagt 30 euro (set van twee borden). 

Meer info

Voor meer details en de spelregels van de actie Modder op de Weg kan je terecht op https://www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/campagne-modder-op-de-weg