Gemeente Wingene

Naam bouwproject

Digitaal formulier

Als je een naam wil toekennen aan een bouwproject, moet je je voorstel laten goedkeuren door het college van burgemeester en schepenen. 

Op die manier trachten we mogelijks verwarrende situaties met gevolgen voor bijvoorbeeld postbedeling en hulpdiensten zo veel mogelijk te vermijden. Bij de goedkeuring wordt rekening gehouden met bestaande toponiemen en straatnamen die al aanwezig zijn in de gemeente. 

Voorwaarden

Een naam kan slechts worden toegekend na het bekomen van de omgevingsvergunning voor het bouwproject.
De aanvraag van de benaming maakt dus geen deel uit van de omgevingsvergunning en gebeurt afzonderlijk wanneer de omgevingsvergunning is toegekend.

Procedure

Je dient je aanvraag in via het online aanvraagformulier (zie bovenaan deze pagina bij E-loket).