Gemeente Wingene

Nationale campagne over sevesorisico's

Het Nationaal Crisiscentrum wijst op de mogelijke risico’s van de zogenaamde sevesobedrijven. Dit zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt, behandelt, gebruikt of opslaat. Bij een noodsituatie kan er ook impact zijn op de buurt. Weet jij wat je te doen staat?

Voorbeelden van sevesobedrijven zijn raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

Elk sevesobedrijf in België is verplicht om een strikte reglementering na te leven. Er vinden ook regelmatig controles plaats. Ondanks die strenge veiligheidsmaatregelen is een ongeval niet uitgesloten. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je moet reageren in geval van nood.

Hoe zit dat precies in Wingene? 

Op het Wingense grondgebied zijn er geen Sevesobedrijven gevestigd, maar we bevinden ons wel in de waakzaamheidszone van 3 kilometer rond één laagdrempelig Sevesobedrijf, namelijk Latexco in Tielt. Daardoor kunnen de mogelijke effecten van een ongeval ook tot op ons grondgebied komen.

Schuilen is de beste bescherming 

Bij een ongeval in een sevesobedrijf is schuilen de beste manier om jezelf te beschermen. Volg deze drie stappen:

  • Ga naar binnen en blijf binnen.
  • Sluit ramen en deuren.
  • Luister naar de media.

Op deze website vind je alle informatie terug.

Schrijf je in op BE-Alert 

Wil je op de hoogte blijven bij een noodsituatie? Schrijf je dan in op BE-Alert. Dit is een alarmeringstool die je verwittigt in een noodsituatie via sms, telefoon of e-mail.

Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kan je op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen.

Inschrijven en meer info via deze link.

Gepubliceerd op  di 09 nov 2021