Gemeente Wingene

Nieuw scenario voor het Keizerspark

Het project van het toekomstige Keizerspark werd de afgelopen maanden onder de loep genomen. De gestegen bouwkosten zorgen ervoor dat er nood was aan een alternatief scenario.

“We geven daarom prioriteit aan de realisatie van een nieuw vrijetijdscentrum, met een theaterzaal, bibliotheek en ontmoetingsruimte op maat van onze gemeente”, zeggen burgemeester Lieven Huys en schepen Brecht Warnez.

Voortraject

De site van het toekomstige Keizerspark bevindt zich in het hart van de gemeente op het huidige Gemeenteplein. Het oorspronkelijke oogmerk van het project was de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum met theaterzaal, foyer, bar en bibliotheek, de renovatie en de uitbreiding van het gemeentehuis en de herinrichting van de publieke ruimte eromheen.

Op 28 februari 2022 keurde de gemeenteraad het bestek tot aanstelling van een aannemer goed. Het was afwachten wat de impact van de coronacrisis en vooral de gestegen bouwkosten ging zijn op dit project. De bezorgdheid die er toen al was, bleek terecht. Eind mei werden de offertes ontvangen voor de eerste loten van het project. De prijzen bleken 52% hoger te zijn dan oorspronkelijk geraamd. Het college van burgemeester en schepenen besliste eind september 2022 dan ook om het project niet te gunnen en alternatieve scenario’s te onderzoeken.

Alternatieve scenario’s

In het najaar van 2022 werd dit grondig herbekeken. De oorspronkelijke projectpijlers blijven behouden, maar gezien de budgettaire situatie is het duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Burgemeester Lieven Huys: “Meerdere alternatieve scenario’s zijn onder de loep genomen, vasthouden aan de oorspronkelijk opzet is niet realistisch. Een aangepast ontwerp voor het vrijetijdscentrum, met een nieuwe bibliotheek én multifunctionele ruimtes lijkt ons de beste keuze. Binnen het beschikbare budget zal ook gewerkt kunnen worden aan de omgevingsaanleg en noodzakelijk werken aan het gemeentehuis.”

Keizerspark 2.0

Het college van burgemeester en schepenen besliste om prioriteit te geven aan de realisatie van een vrijetijdscentrum, weliswaar in een ander concept. Zo wordt bijvoorbeeld voor de theaterzaal gekozen voor een kwalitatieve uitschuifbare tribune in plaats van een vaste tribune. Ook een nieuwe bibliotheek krijgt een plek in het vrijetijdscentrum. In de deelgemeente zal opnieuw ingezet worden op uitleenposten. De dure renovatie van het parochiaal centrum gaat niet door. Het gebouw wordt gesloopt en er wordt onderzocht welke functies uit het parochiaal centrum als nieuwbouw in het vrijetijdscentrum geïntegreerd kunnen worden. Ook de vergroening van de omgeving en het uitvoeren van noodzakelijke werken aan het gemeentehuis worden meegenomen in dit scenario.

“De doelstellingen in het project blijven dus behouden”, vertelt schepen van Cultuur en Bibliotheek, Brecht Warnez: “Wingene heeft nood aan een nieuw vrijetijdscentrum op maat van onze gemeente. We moeten onze dorpskern ook vergroenen. Daarom gaan we nog steeds voor een plek waar iedereen zich thuis voelt, cultuur kan beleven, een boek kan lezen of met de vereniging iets kan organiseren. We werken hard om te kunnen openen in 2026-2027

Gepubliceerd op  di 31 jan 2023