Gemeente Wingene

Nieuwe luchtgroepen en ventilatiekanalen in recreatiebad de Alk dankzij klimaatsubsidie

In recreatiebad de Alk werden recent de ventilatiekanalen vernieuwd en twee nieuwe luchtgroepen met warmterecuperatie geplaatst. Hiervoor konden we rekenen op een subsidie van 200.000 euro uit het provinciale klimaatfonds. Dankzij deze vernieuwing wordt de uitstoot verminderd met 111 ton CO2.

Energie- en klimaatvriendelijke langetermijnvisie

Onze gemeente is niet aan haar proefstuk toe en heeft al diverse provinciale klimaatsubsidies binnengehaald. “Dankzij de steun van provincie West-Vlaanderen slaagt onze gemeente erin om het gebouwenpatrimonium stap voor stap te verduurzamen en de gemeentelijke energiefactuur zoveel mogelijk onder controle te houden”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Klimaat en Duurzaamheid.

En dat is geen overbodig luxe, want recreatiebad de Alk is een grootverbruiker wat energie betreft. “Recreatiebad de Alk vertegenwoordigt 45% van het verbruik van het volledig gebouwenpatrimonium van gemeentebestuur Wingene en is dus ook de grootste verbruiker. Juist om die reden investeert het gemeentebestuur zoveel in recreatiebad de Alk”, geeft schepen Ann Mesure mee.

Deze vernieuwingen kaderen in een energie- en klimaatvriendelijke langetermijnvisie. De afgelopen jaren werden er onder meer zonnepanelen geplaatst, werd de verlichting vervangen door ledverlichting, en werden oude niet condenserende gasketels vernieuwd door condenserende ketels. Daarnaast werd er een warmte-krachtkoppeling geplaatst die elektriciteit produceert en tegelijkertijd de opgewekte warmte inzet om het zwembadwater te verwarmen. Het sluitstuk was het vernieuwen van de luchtgroepen.

De bestaande luchtgroepen en ventilatiekanalen in recreatiebad de Alk waren dringend aan vervanging toe. De ventilatiekanalen in de kelder waren op diverse plaatsen gescheurd waardoor er veel ventilatiedebiet en dus warme lucht verloren ging. Door een zeer energiezuinige luchtgroep met warmterecuperatie in combinatie met nieuwe ventilatiekanalen in de kelder zal een veel hoger rendement gehaald worden”, legt schepen van Sport Jens Danneels uit. De totale kostprijs bedraagt ruim 250.000 euro.

Renovatie stookplaats sporthal

In de sporthal, ook gelegen op het sportpark in Wingene, wordt deze zomer de volledige stookplaats vernieuwd. Ook voor deze werken kunnen we in het kader van lokale klimaatprojecten rekenen op de steun van de provincie West-Vlaanderen.

Bij deze renovatie wordt gestreefd naar meer CO2-reductie door naast twee condenserende gasketels een lucht-water warmtepomp te voorzien. Het aandeel van de warmtepomp zal 47% uitmaken waarbij een totale CO2-reductie wordt bekomen van 41 ton CO2 per jaar. Het totaalbudget voor deze werken bedraagt meer dan 160.000 euro, waarvan 50.000 euro medegefinancierd wordt door de provincie West-Vlaanderen. 

Slimme investeringen die leiden tot minder energieverbruik zijn niet alleen een voordeel voor het milieu en de gebruikers. De vele ingrepen samen zorgen voor minder verspilling van energie en zijn dus ook gunstig voor de portemonnee. Door de stijgende energieprijzen is ook dit effect een belangrijke troef voor de hele gemeente.

Gepubliceerd op  vr 28 apr 2023