Gemeente Wingene

Nieuwe projectsubsidie zet het mentaal welzijn van jongeren hoog op de agenda

Individuele jongeren, (jeugd)verenigingen en adviesraden kunnen bij onze gemeente een project indienen rond het mentaal welzijn van jongeren. Het subsidiereglement daarvoor werd tijdens de gemeenteraad van maandag 30 augustus goedgekeurd.

“Met deze nieuwe projectsubsidie hopen we het mentaal welzijn van jongeren blijvend onder de aandacht te brengen”, klinkt het bij de gemeente. “Hopelijk is het een stimulans voor verenigingen en jongeren die zich tijdelijk groeperen om in te zetten op het mentaal welzijn en welbevinden bij jongeren en kan er zo een mooi vervolg komen op onze campagnes met smileys en Warme William.”

Smileycampagne

In de nasleep van de coronalockdown pakte onze gemeente al uit met een smileycampagne in het straatbeeld. De campagne sensibiliseert en informeert kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier over het bestaan van allerhande hulporganisaties en maakt deze hulp bespreekbaar. Afgelopen zomer kwam ook Warme William in beeld. De gemeente richtte een gezellige luisterkamer in waar jongeren en kinderen in alle rust en kalmte hun verhaal kunnen vertellen. Ze kunnen er praten met elkaar of met een vertrouwenspersoon, al dan niet een Warme William uit de gemeente. “Maar los van onze initiatieven blijven we uit verschillende hoeken alarmerende signalen ontvangen over┬áhet mentaal welzijn en welbevinden van kinderen en jongeren”, vertelt Tom Braet, schepen van Welzijn. “Voor ons is niets doen geen optie. We werkten daarom verder aan nieuwe ideeën. Met de nieuwe projectsubsidie trekken we individuele jongeren, (jeugd)verenigingen en adviesraden mee in bad en stimuleren we hen om ook zelf aan de slag te gaan. Met één duidelijk doel voor ogen: het mentaal welzijn van jongeren in onze gemeente bevorderen.”

Projectsubsidie mentaal welzijn

Individuele jongeren, (jeugd)verenigingen en adviesraden die een project willen opstarten rond het mentaal welzijn van jongeren kunnen tot en met 31 december 2021 een subsidie bij de gemeente aanvragen. “We geloven echt in de expertise die zij zelf in huis hebben en zijn ervan overtuigd dat hun projecten een grote meerwaarde kunnen bieden”, benadrukt Jens Danneels, schepen van Jeugd. “We gaan hen daarbij inhoudelijk en financieel goed ondersteunen. Per project kan je tot 50 % van de projectkost terug krijgen, met een maximum van 750 euro.” Het aanvraagformulier en extra info over het subsidiereglement is terug te vinden via www.wingene.be/projectsubsidie. “Team Jeugd staat klaar om iedereen met ideeën of vragen goed te begeleiden.”

Steun vanuit Vlaanderen

Onze gemeente kan voor eerdere initiatieven en voor de projectsubsidie rekenen op 7.125,41 euro financiële steun vanuit Vlaanderen. De Vlaamse regering wil op die manier jeugd- en welzijnswerkers stimuleren om extra acties op te zetten om het mentaal welzijn van jongeren te bevorderen. “Naast de welgekomen financiële ondersteuning, is dit ook een mooie erkenning voor onze ideeën en eerdere acties”, klinkt het bij de gemeente.

Meer info?

Team Jeugd - Erik Werniers, 051 65 00 46, jeugd@wingene.be (ook te bereiken via Facebook)

Gepubliceerd op  ma 30 aug 2021