Gemeente Wingene

Nieuwe regels omtrent in het buitenland wonende of verblijvende werknemers

Het Overlegcomité heeft op vrijdag 18 december 2020 nieuwe maatregelen aangekondigd omtrent in het buitenland wonende of verblijvende werknemers. 

Wat verandert er voor werknemer én werkgever? 

  • De in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige moet het bewijs leveren van een negatief resultaat van een test die ten vroegste 48 uur voor aankomst op het Belgische grondgebied wordt uitgevoerd.
  • De werkgever of gebruiker die tijdelijk op hem een beroep doet voor de uitvoering van werkzaamheden in de sectoren bouw, land- en tuinbouw en schoonmaak, activiteiten in de vleessector ... dient vóór de aanvang van de werkzaamheden na te gaan of een negatief testresultaat kan voorgelegd worden. Vanaf 1 januari 2021 ben je als werkgever verplicht om het nummer van het negatief testresultaat toe te voegen in het geactualiseerde register (dit was eerder al een verplichting voor de werkgever om dit bij te houden). 
  • Bij gebrek aan een negatief resultaat kan je als werkgever of gebruiker geen beroep doen op de werknemer of zelfstandige, al dan niet woonachtig in het buitenland, om in België te gaan werken en moet deze laatste zichzelf in quarantaine plaatsen totdat een negatief resultaat kan worden meegedeeld.

Meer informatie?

Gepubliceerd op  ma 21 dec 2020