Gemeente Wingene

Extra onttrekkingsverbod op onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen

In kader van de aanhoudende droogte, heeft gouverneur Carl Decaluwé het oppompverbod uit onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen uitgebreid. In onze gemeente wijzigt niets en valt heel het grondgebied van Zwevezele onder dit verbod.

De afgelopen weken viel er amper neerslag. De weersvoorspellingen sturen aan op nog warmere, zomerse dagen. De verwachting is dat we evolueren naar een uiterst droge situatie met recordwaarden.

Sinds 1 april was er in West-Vlaanderen al een permanent ‘onttrekkingsverbod’ van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek.

Op 13 juli is er ook een tijdelijk onttrekkingsverbod bijgekomen uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in volgende stroomgebieden:

  • het volledige IJzerbekken
  • het stroomgebied van de Kerkebeek en de Rivierbeek in het Bekken van de Brugse Polders
  • het stroomgebied van de Heulebeek in het Leiebekken.

Er zijn enkele uitzonderingen van toepassing:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides;
  • Onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voor handen is;
  • Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico is op puntverontreiniging;
  • Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn.

Lees hier het politiebesluit van de gouverneur.

Ook oppompverbod uit gemeentelijke bufferbekkens

Momenteel geldt ook een captatieverbod uit de bufferbekkens op de 
bedrijventerreinen Hille-Zuid en Verrekijker en dit ter vrijwaring van een noodzakelijke bluswatervoorraad.

Gepubliceerd op  wo 13 jul 2022