Gemeente Wingene

Nood- en interventieplanning

De gemeente staat in voor de preventieve nood- en interventieplanning op het grondgebied van de gemeente, onder aansturing van de veiligheidscel die samengesteld is uit de burgemeester, de algemeen directeur, de noodplanambtenaar en vertegenwoordigers uit alle disciplines van de eerstehulpverlening.

De veiligheidscel komt minstens éénmaal per jaar samen en staat in voor de opmaak en bijwerking van het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan, het organiseren van oefeningen en de evaluatie van de veiligheidsplannen ter gelegenheid van evenementen.

Het provinciebestuur West-Vlaanderen is een sterke partner in de voorbereiding en ondersteuning van de nood- en interventieplanning.

Noodplannen. (2019). Geraadpleegd via https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/noodplannen op 11 januari 2019. 

Nood- en interventieplannen

De gemeentelijke en provinciale veiligheidscellen maken noodplannen. Er zijn 2 niveaus:

  • Algemene plannen: om gepast te kunnen reageren op een brede waaier aan noodsituaties.
    De gouverneur heeft er twee: 1 die van toepassing is op het grondgebied van de provincie en 1 voor de Noordzee.
  • Bijzondere plannen: voor het beheer van specifieke risico's zoals spoorwegongevallen, vliegtuigongevallen, elektriciteitsschaarste of ongevallen met gevaarlijke stoffen. De wetgever legt aan de gouverneurs op om BNIP’s op te stellen voor hoogdrempelige Seveso-bedrijven.

In de noodplanning worden de hulpverleners ingedeeld in verschillende disciplines:

  • Discipline 1: hulpverleningsoperaties (brandweer en civiele bescherming)
  • Discipline 2: medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening
  • Discipline 3: de politie van de plaats van de noodsituatie en de federale politie
  • Discipline 4: logistieke diensten (technische dienst, defensie, civiele bescherming, ...)
  • Discipline 5: informatie aan de bevolking.

Iedere discipline heeft een eigen noodplan. Daarin worden zowel de eigen opdrachten, als de manier waarop zij met de andere disciplines samenwerken, gespecifeerd.