Gemeente Wingene

Nutsleidingen: vernieuwen openbare verlichting Vorsevijvers

Als voorbereiding op de wegenis- en rioleringswerken in de Vorsevijvers investeert de gemeente Wingene in het vervangen van de bestaande openbare verlichting door LED-verlichting en het ondergronds brengen van de bijhorende kabels.

Fluvius maakt van de gelegenheid gebruik om ook een nieuwe hoogspanningskabel in de Bremdreef aan te leggen.

Telenet voorziet tergelijkertijd het ondergronds brengen van de distributiekabel, deze hangt op dezelfde palen van de oude openbare verlichting.

Wie

Opdrachtgever: gemeente Wingene / Fluvius
Aannemer: THV Flu Tech B

Kostprijs

De gemeente investeert 78.000 euro (inclusief BTW) voor de vervanging van de bestaande verlichting door LED-armaturen.

De kostprijs voor het ondergronds brengen van Telenet wordt door de eigen maatschappij gedragen.

Minder hinder?

De aannemer houdt de bewoners op de hoogte over de te verwachten hinder. 

In de werkzone is er enkel lokaal verkeer toegelaten. Er wordt een lokale omleiding per deelfase voorzien. 

Op het einde van de werkdag zijn alle woningen steeds bereikbaar voor gemobiliseerd verkeer, voor toeleveringen van bedrijven kan steeds een oplossing op maat gezocht worden.

Timing

De werken starten op woensdag 16 oktober 2019 en zullen een viertal weken in beslag nemen, onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Contactpersonen

Bij hoogdringendheid: verwittig eerst de hulpdiensten op het nummer 112!

Nutsvoorzieningen
Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neem je best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

  • Fluvius
    • Storingen: 078 35 35 00
    • Gasreuk: 0800 65 065
  • De Watergroep – storingen: 02 238 96 99
  • Proximus – storingen: 0800 22 800
  • Telenet – storingen: 015 66 66 66

Vragen in verband met de werken zelf?
Je kan steeds iemand aanspreken op de werf of rechtstreeks contact opnemen met aannemer THV Flu Tech B via het algemeen nummer op 056 31 13 99.