Gemeente Wingene

Omgevingsaanleg

In het voorontwerp komt de vergroening van de publieke ruimte prominent op de voorgrond. We willen ons dorpshart letterlijk en figuurlijk zuurstof geven. Intussen maakt de inrichting van de groene omgeving volwaardig deel uit van het project.

Veilige en rustige omgeving

Om een optimale ontsluiting van de site te realiseren worden de verkeersstromen van autoverkeer en trage weggebruikers maximaal gescheiden. We zien vandaag al dat de verbindingsas tussen het centrum en de nieuwe verkavelingen druk gebruikt wordt door voetgangers en fietsers.

Dankzij de nieuwe verbinding met de Galgenstraat wordt het mogelijk om deze hoofdas volledig autovrij te maken. Daardoor krijgt de omgeving de nodige rust om te evolueren naar een echte ontmoetingsruimte. Dat is erg belangrijk omdat de hoofdingang van het nieuwe vrijetijdscentrum op deze as ligt en ook de ingang van het gemeentehuis is in de toekomst via de parking verbonden met deze verkeersas. 

Vlot bereikbaar 

Ook voldoende parkeerplaatsen op wandelafstand was voor de gemeente een absolute vereiste. De parkeernood werd aan de hand van een uitgebreide mobiliteitsstudie grondig bekeken omdat we als gemeente geen parkeerdruk in de omliggende straten en wijken willen. De studie toont aan dat 100 parkeerplaatsen op het Gemeenteplein, dat volledig vernieuwd en vergroend wordt, volstaan. Maar we spelen liever op veilig en voorzien er in het ontwerp nog 15 extra.