Gemeente Wingene

Onderhoud van grachten

Sinds de wateroverlast in 2014 staat het voorkomen van overstromingen hoog op onze agenda. Grachten zijn daarbij, als natuurlijke afvoersystemen van regenwater, onmisbaar. Het onderhoud van zowel baan- als binnengrachten is dan ook belangrijk.

Vernieuwe aanpak

Baangrachten behoren deels tot het openbaar en deels tot het privédomein. Als gemeente staan we in voor het beheer van deze grachten. Om een vlotte afvoer van regenwater te garanderen, worden ze om de vier jaar geruimd. De werken worden gespreid uitgevoerd. Concreet wil dit zeggen dat tussen eind oktober en eind februari telkens een van de vier zones wordt aangepakt. Achter de schermen zijn we volop bezig met het verfijnen van deze concrete aanpak. Ondertussen werken we ook aan bijkomende stimulans om binnengrachten goed te onderhouden. 

Aanpak per type baangracht

  • Erf en tuinperceel

Als de gracht paalt aan een erf of tuinperceel wordt de ruimingsspecie door de gemeente weggevoerd door de gemeentelijke dienst naar een eigen opslagplaats.

  • Onbeteelde grond

Bij onbeteeld akkerland wordt het ruimingsslib met de kraan uit de aanpalende gracht op het akkerland gedeponeerd en dit zover als de kraanarm reiken kan.

  • Beteelde grond

Bij beteelde akkers, inclusief weiland, wordt het ruimingsslib zo dicht mogelijk tegen de berm gedeponeerd.

Heb je bij beteelde of onbeteelde akkers liever dat het slib niet ter plaatse wordt gedeponeerd? Dat kan, in dat geval sta je zelf in voor het vervoer naar een eigen perceel of naar een gemeentelijke opslagplaats. Ligt jouw perceel in de zone die we dit najaar aanpakken, dan ontvang je daarover tijdig meer gerichte informatie.

Zware rietgroei bij baangrachten pakken we aan bij het maaien. In de loop van de winter volgt in dat geval een uitmaaibeurt met de maaikorf. Als gemeente voeren we het riet zelf weg naar een gemeentelijke opslagplaats.

Onderhoud private binnengrachten

Om wateroverlast te vermijden is het uiteraard van belang dat niet alleen beken en baangrachten, maar ook private grachten goed onderhouden worden. Om grondgebruikers te stimuleren om dit onderhoud op te nemen, voorzien we als gemeente een onderhoudstoelage. Op deze pagina vind je er meer informatie over terug.