Gemeente Wingene

Ondersteuningsmaatregelen voor verenigingen

De gemeente werkte een pakket van ondersteuningsmaatregelen uit voor de verenigingen ter waarde van 204.000 euro. Het grootste deel van dit bedrag, namelijk 163.868,72 euro, komt uit het Vlaams noodfonds voor sport, jeugd en cultuur. De rest legt de gemeente zelf bij.

Er werd een subsidiereglement opgemaakt met 4 verschillende pijlers.

Lees alle praktische informatie over deze ondersteuningsmaatregelen en subsidies via onderstaande en reglement in bijlage.

Impulssubsidie uitgelicht

Deze subsidie werkt op twee niveaus:

 • ze wil bestaande initiatieven borgen door een tussenkomst te geven voor de extra kosten die verenigingen ondervinden omwille van aanhoudende coronamaatregelen bij het organiseren van reeds bestaande initiatieven.
 • ze wil nieuwe initiatieven stimuleren waarbij verenigingen extra ondersteuning kunnen krijgen om in deze moeilijke tijd van relance toch ‘out-of-the box’ te denken en met creatieve initiatieven te komen.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidies gelden volgende richtlijnen:

 • Het bestaand of nieuw initiatief vindt plaats ten laatste op 30 maart 2022 en draagt laagdrempelig bij aan de versnelling van de relance in jeugd, sport of cultuur in de gemeente Wingene.
 • Het initiatief werd nog niet vergoed via de tussenkomst voor geannuleerde activiteiten of evenementen
 • De extra organisatiekosten bedragen minimaal €250.
 • De toegekende subsidie bedraagt minimaal € 250 en maximaal €1.500 per aanvraag met een maximum van 75% van de voorziene extra kosten die gelinkt zijn aan de geldende coronarichtlijnen.
 • Het subsidiebedrag voor nieuwe initiatieven wordt bepaald aan de hand van volgende criteria:
  • de kwaliteit van de inhoud en de concrete uitwerking van de subsidieaanvraag
  • de ‘fit’ van het organisatievoorstel met het algemeen beleid van de gemeente op vlak van jeugd, cultuur, sport en het creëren van ontmoeting zoals voorzien in het SMJP 2020-2025
  • de doelgroep waar de vereniging zich naar richt (o.a. bereik, aandacht voor specifieke doelgroepen, toegankelijkheid, …)
  • de financiële onderbouw en het realiteitsgehalte van de begroting

Een aanvraag indienen voor een evenement in 2021 of 2022 kan tot uiterlijk 30 april 2022. Indien de vereniging de aanvraag niet digitaal kan doen, wordt contact opgenomen met de thema-expert.

 • Bij de aanvraag worden volgende documenten toegevoegd voor bestaande activiteiten en evenementen:
  • Overzicht van de organisatie-impact van de geldende coronamaatregelen op de organisatie van het bestaande evenement / initiatief.
  • Volledig overzicht van alle inkomsten en uitgaven gerelateerd aan de activiteit van het vorige jaar.
  • Financieel overzicht van de extra kosten die gerelateerd zijn aan die organisatie-impact van de geldende coronarichtlijnen.
 • Bij de aanvraag worden volgende documenten toegevoegd voor nieuwe activiteiten en evenementen:
  • Voldoende kwalitatief uitgewerkt conceptueel voorstel van het nieuwe initiatief.
  • Financieel overzicht van de organisatiekosten van het nieuwe initiatief.
  • Verklaring op eer dat het subsidiebedrag zal worden voor de organisatie van dit initiatief.