Gemeente Wingene

Onkosten zomerbubbelkampen

Deze subsidie vergoedt 100% van de bewezen kosten voor het coronaveilig organiseren van de zomerkampen tijdens de zomermaanden van 2020, georganiseerd door erkende gemeentelijke jeugdverenigingen. 

Om van deze subsidies te kunnen genieten, gelden volgende richtlijnen:

  • Enkel definitief verloren of niet-recupereerbare kosten die rechtstreeks gelinkt zijn aan de coronarichtlijnen, zoals opgenomen in het protocol Zomerkampen 2020, komen in aanmerking genomen voor deze subsidie.

De jeugdvereniging doet een aanvraag vóór 31 maart 2021 bij voorkeur via het e-loket. Indien de vereniging de aanvraag niet digitaal kan doen, wordt contact opgenomen met de thema-expert.

  • Bij de aanvraag wordt volgende toegevoegd:
    • Bewijsstukken voor de gemaakte kosten die voor terugbetaling ingediend worden
    • Volledig overzicht van alle inkomsten en uitgaven gerelateerd aan het zomerkamp