Gemeente Wingene

Onze blik met veel ambitie op 2021

Tijdens de gemeenteraad op maandag 14 december 2020 werd de eerste aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. “In 2021 werken we vol ambitie verder aan ons plan ‘Wij zijn Wingene’”, zegt burgemeester Hendrik Verkest.

Ambitieus, maar verantwoordelijk en financieel gezond

De financiële situatie van de gemeente is nog steeds gezond en in evenwicht. De schuld van de gemeente blijft onder controle en de autofinancieringsmarge in 2025 blijft met bijna +778.000 euro ruim positief.

Blikvangers

In 2021 zien enkele nieuwe projecten het licht. Zo staat de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Zwevezele op het programma. De kostprijs van het project bedraagt 550.000 euro, inclusief de kostprijs van de sloop- en omgevingswerken. Het Team Interne Werken krijgt nieuw rollend materieel waaronder een vrachtwagen en een bestelwagen, goed voor in totaal 300.000 euro. Daarnaast investeert het gemeentebestuur 234.000 euro in de aankoop van ANPR-camera’s in het centrum van Wingene. De trajectcontrole moet ervoor zorgen dat de snelheid van 30 kilometer per uur voortdurend kan gehandhaafd worden en dat de verkeersveiligheid in het centrum wordt verhoogd. De gemeente voorziet voor de start van de trajectcontrole nog een uitgebreide sensibiliseringscampagne. Het regionaal bedrijventerrein De Hille wordt uitgebreid en ontwikkeld en er worden enkele gronden door de gemeente aangekocht. Daarvoor is een budget van 200.000 euro voorzien. Daarnaast staan er ook nog enkele werken aan gebouwen gepland zoals het schilderen van het Koetsen- en badhuis in het Kasteelpark in Zwevezele (25.000 euro) en het isoleren van het Damberd (15.000 euro).

Wordt vervolgd

Enkele grote projecten lopen verder in 2021. Het gaat onder andere over het Keizerspark. Dit project omvat de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum, inclusief een theaterzaal en een nieuwe bibliotheek, de renovatie van het gemeentehuis en de aanleg en de vergroening van de publieke ruimte errond. In 2021 staat de afwerking van het ontwerp en de aanbesteding op de planning en wordt de tijdelijke verhuis van de bibliotheek, het archief en de diensten in het gemeentehuis voorbereid. Het personeelsbehoeftenplan wordt verder ingevuld. In de Vorsevijvers worden de riolerings- en omgevingswerken verdergezet en binnen het landinrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs worden ook in 2021 terreinwerken uitgevoerd. Daarnaast blijft het gemeentebestuur investeren in de concrete uitwerking van de speelvisie in de vorm van speelterreinen en wordt de omschakeling naar duurzame ledverlichting verdergezet.

Gepubliceerd op  ma 14 dec 2020