Gemeente Wingene

Onze gemeente vraagt meer ruimte en rechtszekerheid voor land- en tuinbouwers

“Landbouwbedrijven die sterk inzetten op kwaliteitseisen, beperking van milieu-impact en dierenwelzijn moeten kansen krijgen om te ondernemen en te blijven groeien”, zegt burgemeester Lieven Huys. Onze gemeente vraagt meer ruimte en rechtszekerheid voor de land- en tuinbouwers.

Op de West-Vlaamse velden verschijnen steeds meer gele affiches op typische aanplakkingsborden. “Ze verwijzen naar de affiches die worden uitgehangen bij vergunningsaanvragen”, verduidelijkt Hedwig Kerckhove, schepen van Land- en Tuinbouw. Met deze actie trekken boeren en tuinders van verschillende leeftijden, regio’s en sectoren aan de alarmbel. “Ze botsen steeds vaker op een muur van onbegrip wanneer het gaat over het ontwikkelen van hun bedrijf. Maar te snel wordt vergeten dat het wel of niet krijgen van een omgevingsvergunning de toekomst bepaalt van een onderneming en het gezin dat ervan leeft.”

Maatschappelijk debat op gang brengen

Een omgevingsvergunning krijgen voor een wijziging, uitbreiding of vernieuwing van een landbouwexploitatie wordt door verschillende redenen steeds moeilijker. “De complexiteit van vergunningsdossiers en procedures, de interpretatieruimte van wijzigende wetgeving en steeds meer bezorgdheden uit de omgeving vertalen zich ook in onze gemeente regelmatig in bezwaren en procedures in beroepen”, zegt burgemeester Lieven Huys. Rechtszekerheid is nochtans de basis voor toekomstige investeringen. Daarbovenop wordt de ruimte voor land- en tuinbouw steeds schaarser en willen meer en meer spelers een beroep doen op de beschikbare ruimte. “Niemand ontkent dat duurzame land- en tuinbouw in agrarisch gebied een prioritaire rol heeft, maar tegelijkertijd krijgen land- en tuinbouwers tegenwoordig amper ruimte om deze rol nog volwaardig op te nemen.” De gemeente Wingene ondersteunt daarom de vraag van Boerenbond West-Vlaanderen om het maatschappelijk debat over ruimtegebruik op gang te brengen. “In dat debat moeten we openstaan voor bezorgdheden over het behoud van de open ruimte in Vlaanderen, maar moeten we ook respect hebben voor onze land- en tuinbouwers die er dag in en dag uit werken, inspanningen leveren om dat zo duurzaam mogelijk te doen en zo hun brood verdienen”, benadrukt schepen Hedwig Kerckhove.

Land- en tuinbouwers in de schijnwerpers

Een respectvol en diepgaand maatschappelijk debat draagt volgens de gemeente ook bij aan een betere verstandhouding in de buurt. “Goed nabuurschap in agrarisch gebied is goud waard voor wie er werkt, leeft of er eerder occasioneel gebruik van maakt”, zegt burgemeester Lieven Huys. “Alles start met elkaar en elkaars belangen beter te leren kennen.” Daarom blijft de gemeente de land- en tuinbouwsector in de schijnwerpers plaatsen. Zo was er vorig jaar al een promotiecampagne in samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer en de Landelijke Gilden Wingene en Zwevezele. Aan de hand van een 90-tal borden die verspreid in het landschap staan, worden voorbijgangers in Wingene getriggerd door opvallende slogans. “We willen consumenten ervan bewust maken dat ons dagelijks voedsel niet zomaar uit de lucht valt, maar altijd eerst ergens groeit en bloeit. Voedsel is belangrijk, dus landbouw is belangrijk. Maar daarvoor heb je weldegelijk de nodige ruimte en rechtszekerheid nodig”, sluit schepen Hedwig Kerckhove af.

Gepubliceerd op  vr 26 feb 2021