Gemeente Wingene

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Goedkeuring gemeenteraad: 16/12/2019
Publicatie: 20/12/2019


Beschrijving

Er worden voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 ten voordele van de gemeente 50,00 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen.