Gemeente Wingene

Openbaar onderzoek ontwerp rooilijnplan

De gemeenteraad van de gemeente Wingene heeft in zitting van 24/04/2023 het ontwerp rooilijnplan “Wijziging rooilijnplan Hille-Noord” voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17, §2 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.
Het openbaar onderzoek loopt van maandag 15 mei 2023 tot en met woensdag 14 juni 2023.
Het dossier is raadpleegbaar op https://www.wingene.be/gemeentelijk-wegenregister
en ligt ter inzage op het gemeentehuis van Wingene:
Afdeling Ruimte, Oude Bruggestraat 13 – 8750 Wingene
elke werkdag van 8u30 tot 12u en op woensdag ook van 13u tot 17
1750 – omgeving@wingene.be
Bij voorkeur na afspraak via www.wingene.be/ruimte
Gedurende die periode kunnen er opmerkingen en bezwaren geformuleerd worden over het ontwerp rooilijnplan. Dit kan:

  • analoog per aangetekend schrijven gericht aan het Gemeentebestuur, Dienst Publiek
    Domein, Oude Bruggestraat 13 – 8750 Wingene
  • analoog tegen ontvangstbewijs op de Afdeling Ruimte
  • digitaal per mail naar publiekdomein@wingene.be
Gepubliceerd op  ma 08 mei 2023