Gemeente Wingene

Oppas vzw

CM-oppas aan huis biedt thuisoppas aan chronisch zieke volwassenen en kinderen, personen met een beperking of zorgbehoevende ouderen met een opgeleide vrijwilliger. Dit ter ondersteuning van de mantelzorger en de hulpdiensten.

De oppas kan overdag, ’s avonds of 's nachts.

Wat kunnen vrijwilligers bij jullie doen?

  • Onze vrijwilligers doen kleine zorgtaken, zoals bijvoorbeeld samen wandelen, helpen bij het toedienen van de maaltijd, hulp bij verplaatsen, gezelschap, nachtoppas…
  • Onze vrijwilligers doen geen verpleegkundige of huishoudelijke taken.

De vrijwilligers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze zich engageren. CM zorgt voor een onkostenvergoeding, een verzekering, opleiding en professionele ondersteuning.

Meer info

De vrijwilligers kunnen de CM contacteren via telefoon op het nummer 051 21 26 07 of via mail vzwoppas@cm.be. Meer informatie is te vinden op de website cm.be/oppas.