Gemeente Wingene

Opportuniteitsadvies kinderopvang

Vanaf 1 januari 2022 ben je als (toekomstig) organisator kinderopvang verplicht om een opportuniteitsadvies te vragen aan het lokaal bestuur. Dit advies moet worden toegevoegd aan de vergunningsaanvraag van Opgroeien. Het advies is niet bindend maar je moet als organisator wel in je vergunningsaanvraag toelichten hoe je met de opmerkingen van het lokaal bestuur zal omgaan of waarom je het advies van het lokaal bestuur naast jouw neerlegt.
 
Het opportuniteitsadvies heeft als doel om jou als organisator er toe aanzetten om na te denken en voldoende informatie in te winnen over het feit als het opportuun is om een kinderopvang op te richten op een bepaalde locatie.

Voor wie?

Een opportuniteitsadvies moet gevraagd worden door elke organisator kinderopvang bij:
- het oprichten van een nieuwe groepsopvang;
- bij verhuis van een bestaande locatie;
- bij uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen
 
De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen.
 

Procedure

De organisator kinderopvang moet de adviesvraag verplicht indienen via het webformulier, terug te vinden onderaan deze pagina.

Deze aanvraag bevat minstens volgende gegevens:
- Identificatie- en contactgegevens van de organisator;
- Het adres van de locatie waar je de kinderopvang wil starten of uitbreiden;
- Het beoogde aantal plaatsen en de startdatum.

Het verdere verloop van de procedure kan je terugvinden in het regelement onderaan deze pagina.

Regelgeving

De beoordelingscriteria en procedure werden vastgelegd in het reglement voor opportuniteitsadvies bij een vergunningsaanvraag van een organisator kinderopvang. Het regelement werd vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 2022.

Meer info

Heb je vragen of wens je meer info, neem dan gerust contact op met de verantwoordelijke van het Lokaal Loket Kinderopvang via 051 61 07 19 of huisvanhetkind@wingene.be .