Gemeente Wingene

Organisatie van een gemeentelijke receptie

Digitaal formulier

Als inwoner of lokale vereniging in onze gemeente kan je bij het vieren van een belangrijke prestatie of een speciale gebeurtenis rekenen op een receptie of een financiële steun van het gemeentebestuur. 

Dit reglement biedt een kader waarbinnen zo'n viering tot stand komt. 

Het reglement voor de organisatie van gemeentelijke recepties bepaalt: 

  • De voorwaarden waaraan een inwoner of vereniging moet voldoen om te kunnen genieten van een receptie of financiële steun
  • De locaties waar een viering kan plaatsvinden
  • De publicatie op gemeentelijke communicatiekanalen
  • De wijze van aanvragen
  • Het onderscheid tussen een receptie met personeelsinzet en een receptie met gemeentelijke tussenkomst 

Het reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2024.