Gemeente Wingene

Overstromingsgebied Willemstraat

Geplande werken

Het gebied ter hoogte van de Willemstraat strekt zich uit over een 3,5 ha grond dat de provincie aankocht. Er is gekozen voor een combinatie van de waterbuffering met een landbouwfunctie - tappunt.

De werken voorzien in een bijkomende buffercapaciteit in het bekken van zo’n 30.000 m³.
Het verleggen en verbreden van de waterloop levert zo’n 1.500 m³ bufferwinst op en de beide
permanente watervolumes (waterspaarvoorraad en waterpoel) zijn samen goed voor een grote
20.000 m³. In ideale omstandigheden wordt hier een extra buffering gecreëerd van meer dan
50.000 m³ die de lager gelegen gebieden helpt beschermen tegen wateroverlast. 

In het plan zit eveneens een permanente poel die, in combinatie met een aangepast maaibeheer, de biodiversiteit in de omgeving zullen verhogen. 

Planning

In het najaar van 2022 zijn eerst de noodzakelijke archeologische opgravingen gebeurd.

De inrichting van dit gebied aan de Willemstraat zelf, is aan de aannemer Demaecker & Van Haecke N.V. gegund.
Sinds 22 mei 2023 zijn de graafwerken en de afvoer van grond gestart. 

Deze werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en zullen tot het najaar duren.

Hinder en bereikbaarheid

Werken zorgen voor hinder

Overal waar wordt gewerkt, is er hinder. Graafmachines maken nu eenmaal lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen.

Samen met de aannemer doen we er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Daarvoor nemen we verschillende minderhindermaatregelen en zal de wegenis periodiek gecontroleerd en geborsteld worden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werken is het mogelijk dat gedurende deze periode de Willemstraat tijdelijk niet bereikbaar is, maar doorgaand verkeer is op vandaag mogelijk.

Contact

Noodgevallen of schade?

 • Bij hoogdringendheid: verwittig eerst de hulpdiensten op het nummer 112!
 • Nutsvoorzieningen
  Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neem je best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:
  • o Fluvius
   • Storingen: 078 35 35 00
   • Gasreuk: 0800 65 065
  • o De Watergroep – storingen: 02 238 96 99
  • o Proximus – storingen: 0800 22 800
  • o Telenet – storingen: 015 66 66 66