Gemeente Wingene

Participatieve aanpak straatnaamwijzigingen

In het voorjaar van 2022 kondigden de gemeentebesturen van Ruiselede en Wingene aan dat ze gaan fusioneren. Ondertussen werden al heel wat stappen gezet om de fusie voor te bereiden. Het aanpakken van de gelijke straatnamen is één van de vele fusie-uitdagingen.

Beide gemeenten bereidden ondertussen een wijzigingstraject voor, waarbij ruimte is voor inspraak door diverse betrokkenen.

Wijziging straatnamen

Wanneer twee gemeenten samengevoegd worden, kunnen gelijke of gelijkluidende straten twee keer voorkomen in de eengemaakte gemeente. Dit zorgt uiteraard voor verwarring en problemen, bv. bij hulpdiensten of postbedeling. Het is de taak van de betrokken gemeenten om die probleempunten weg te werken, bij voorkeur vóór 1 januari 2025.

Hoewel momenteel nog stappen gezet moeten worden in het fusietraject en de definitieve beslissing daarover nog niet gevallen is, willen de besturen dit traject nu al aanvatten. Dit om zowel de diensten van beide besturen, als de inwoners, de kans te geven tijdig te kunnen anticiperen op de veranderingen. Mits de fusie goedgekeurd wordt door de Vlaamse overheid, zijn de wijzigingen van kracht vanaf 1 januari 2025. Daarnaast willen de gemeentebesturen dit traject participatief aanpakken. We willen hierbij verschillende partijen betrekken en ook daarvoor dient uiteraard tijd genomen te worden.

Op welke straten heeft dit invloed?

Een gemeentelijke werkgroep stelde een lijst samen van straten die een nieuwe naam en/of hernummering zouden moeten krijgen. Ze hanteerden hiervoor een aantal richtlijnen.

  • Zo wordt bij overlappingen (identieke namen of namen met fonetisch dezelfde naam) bv. steeds gekozen om de straten met het minst aantal bewoners en bedrijven te wijzigen, om de impact te beperken. De enige uitzondering hierop is de Kapellestraat. Daar wordt toch gekozen om de straatnaam in Wingene te wijzigen, hoewel daar meer woningen zijn dan in de gelijknamige straat in Ruiselede. Op die manier kan namelijk een op vandaag verwarrende situatie in de nummering opgelost worden.
  • Straten met gedeeltelijk verschillende namen, bv. waar enkel ‘-straat’, ‘-laan’, ‘-plein’ verschilt, worden alleen meegenomen als het een opportuniteit biedt om iets te verbeteren of aan te pakken.
  • Gelijke straten met een ander voorvoegsel worden dan weer niet meegenomen (bv. ‘Oude’, ‘Kleine’, ‘Grote’, …).

Klik hier voor een overzicht van de straten

Gefaseerd participatietraject voor de nieuwe straatnamen

In Wingene hebben 3 straten een volledig nieuw te kiezen naam nodig, in Ruiselede gaat het om 7 straten. Bij die keuze worden diverse partijen betrokken. O.a. de bewoners van de betrokken straten kunnen hun ideeën en suggesties bezorgen. Alle betrokken inwoners ontvingen hierover ondertussen een brief. Hun voorstellen worden samen met de voorstellen van de cultuurraad, Heemkundige kring, het gemeentepersoneel en betrokken ondernemers- en landbouworganisaties meegenomen in een eerste selectieronde. 

Daarna keren we terug naar de inwoners en kunnen alle Wingenaren en Ruiseledenaren stemmen op hun favorieten. De suggesties met de meeste stemmen wordt voorgelegd aan beide colleges en gemeenteraden waarna de wettelijke procedure voor de straatnaamwijziging opgestart wordt. 

Begeleiding en advies

Betrokken inwoners, bedrijven en belangenorganisaties zullen doorheen het hele traject kunnen rekenen op begeleiding van de gemeentelijke diensten. In eerste instantie worden een aantal infovergaderingen georganiseerd. Daar wordt het wijzigingsvoorstel en de impact ervan op de bewoners en bedrijven toegelicht. Ook verder in het traject zullen de betrokkenen kunnen rekenen op de nodige ondersteuning vanuit de gemeenten.

Op de hoogte blijven van het fusietraject? Check www.fusiewingeneruiselede.be en schrijf je in voor de fusienieuwsbrief. 

Gepubliceerd op  wo 21 jun 2023